Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Möjligheternas Sverige - utan utsatta områden

Debatt Publicerad: 2021-09-10 10:28

Hundratusentals människor i Sverige lever sina liv i ett betydande utanförskap som en följd av en misslyckad integration. Det handlar om stora geografi­ska  områden som beskrivs som särskilt utsatta.

Utsattheten är tydlig när det gäller hög arbetslöshet, relativ fattigdom, brutalt gängvåld, klaner som styr och svaga skolresultat. Det är viktigt att komma ihåg att problemen som nämns är statistiska. Parallellt finns det fantastiskt starka personer, organisationer och företag som arbetar med att lyfta människor. En stor majoritet som sköter sig och som med strävsamhet och ansvarstagande kämpar för sin familj och sin nya plats på jorden. Och alla dessa lyckas med sin integration och bidrar starkt till att göra Sverige till möjligheternas land.

Men för att fler ska se möjligheterna till framtidstro måste de som missköter sig möta tydliga krav och få stöd samt att jordmånen bakom utvecklingen behöver förändras radikalt.

Liberalerna vill genomföra en plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Det vill vi göra tillsammans med andra i en ny borgerlig regering. Det krävs en stark liberal förnyelse av integrationspolitiken – nya krafttag för att lyfta våra utsatta områden. Det är dags för maktskifte och en ny liberal reformagenda.

Det kommer att krävas ett omfattande förortslyft med uthålliga insatser. Vi ställer ambitiösa och tydliga reformkrav där skolan, bostadspolitiken, arbetsmarknaden, socialtjänsten och rättsväsendet har nyckelroller.

Det bästa för Sverige måste vara en liberal reformagenda som genomförs av en borgerlig regering efter nästa val. En reformagenda som kombinerar en plan för ett Sverige utan utsatta områden med en långsiktigt hållbar migrationspolitik med fokus på asylrätten.

De liberala prioriteringarna är glasklara:

1. Lyft kunskap och studiero i skolan. Gör skolan till ett statligt huvudansvar, börja gärna med skolor i utsatta områden. Skolor som drivs av extremister ska stängas ner omgående.

2. Återupprätta arbetslinjen, där det blir enklare och mer lönsamt att försörja sig själv i stället för att leva på bidrag. Personligt ansvar och egenmakt är grundläggande för det liberala samhället.

3. Prioritera svenska språket. Den som lär sig svenska har verktyg att bli delaktig i samhället, att bidra till utveckling och dra nytta av alla möjligheter som finns.

4. Befria gator och torg från kriminella gäng. Vår lagbundna frihet måste omfatta alla. Fokus ska vara att ge bättre stöd och skydd till brottsoffer och vittnen samt att inga barn och unga ska rekryteras till gängen.

Snart blir det liberala förslaget om ett språk- och samhällstest för medborgarskap sannolikt verklighet. Den som ägnar sig åt hedersvåld riskerar nu utvisning eller strängare straff. Vi har genomfört viktiga reformer inom nuvarande januarisamarbetet. Men det räcker inte.

Liberalerna kommer i nästa valrörelse ha den mest ambitiösa och offensiva integrationspolitiken. Vi kommer vara det enda partiet med ett konkret program för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Sverige ska vara ett land utan parallellsamhällen, där rättsstaten står sig stark och där inga kvarter är frizoner för kriminella. Ett möjligheternas Sverige där alla med egna ansträngningar ska kunna ta sig dit man själv vill i livet.

Johan Pehrson (L), riksdagsledamot, Örebro Län


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Måttfullhet ointressant för många
Ny regering krävs för att bryta rädslans spiral
Relation som tar lång tid att reparera
Plus och minus i kampen för ett nyktrare Sverige
Din röst påverkar kyrkans framtid
Samvetet måste ständigt utbildas
Skolan måste sätta stopp för mobbningen
Inte läge att dra ned på biståndet!
Europa inpyrt av antisemitism
Pandemins konsekvenser för vården


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies