Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

KR vill främja hemmets kristna trosförmedling

Debatt Publicerad: 2021-07-29 17:14

Målet med kyrkovalet den 19 september borde vara att gemensamt verka för en återuppväckt kristen gudstillit i det svenska folkdjupet, oavsett vilken nomineringsgrupp man kandiderar för. Det är vad vi i KR, Kristdemokrater för En levande kyrka önskar.

De senaste decenniernas omfattande medlemsförluster, på långt mer än en miljon kyrkotillhöriga, behöver vändas – genom att främja föräldrarnas kristna trosförmedling till sina döpta barn.

Ökad samhörighet i folkkyrkan kräver att olika kristna fromhetstraditioner, även de med en traditionell trostolkning och bibelsyn, får känna sig genuint hemma i vår gemensamma folkkyrka – utan att marginaliseras.  

Avtal mellan Svenska kyrkan och EFS har tecknats längre tillbaka i just detta syfte. Denna goda modell skulle kunna fungera som förebild för andra välkomnande avtal med olika fromhetsinriktningar inom Svenska kyrkans hägn, såsom ELM, laestadianer, gammal- eller högkyrkliga grupper eller frikyrkliga som valt att stanna kvar, med flera.  

Så kan vägar tas för ett vitalt, trosstärkande församlingsliv med glädje, djup och helighet – och en Svenska kyrkan som börjar växa igen. Med fler som vill fira gudstjänst, bli döpta, konfirmeras, vigas och jordfästas enligt denna vårt lands största kristna kyrkas ordning.

Med barndopet som den vanligaste vägen in i kyrkans gemenskap är just trosförmedlingen, från ett släktled till nästa, så oerhört viktig att vårda, utveckla och fördjupa.  

Det kan handla om stöd och tips till aftonbön, bordsbön, budorden, Bibelns budskap, förstå gudstjänstens rikedom, upptäcka kyrkans psalmskatt, främja kristen livshållning och etik samt samvetets roll. Så har kristen tro förmedlats vidare i tusen år i Sverige, från generation till generation. Detta mönster hör även framtiden till.

Kristendomen förmedlar ett unikt budskap om den treenige Guden, med fokus på vad Gud gjort – som skapare, som människa på jorden genom sin son Jesus Kristus samt som den helige Ande, som kan slå rot i människors hjärtan.  

I alla tider har kyrkorna sökt att förmedla tro, hopp och kärlek till varje människa och generation – och påminna henne om att vi alla, var och en, som skapade till Guds avbild, har ett lika, absolut, unikt och okränkbart människovärde under hela vårt jordeliv från tillblivelsen till den naturliga döden.  

Allt mer blir det tydligt att den svenska kulturen och samhället måste erkänna och bejaka människans också religiösa, andliga och själsliga behov – för att vi skall kunna vara hela personer.  

Med varje människas liv har Gud en plan och detta ger mening, trygghet och vägledning i tillvaron och stöd i livsvalen. Budorden förmedlar de etiska och moraliska ramar inom vilka vi människor kan leva i frihet och med tillit till varandra.  

I tider av växande mental och själslig ohälsa i vårt land, inte minst bland ungdomar, borde denna insikt sprida sig djupare. Alla, även barn och ungdomar, har rätt till ett andligt liv. Det slås till och med fast i FN:s barnkonvention, numera svensk lag.  

En annan FN-stadga, den om de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna, betonar föräldrarnas rätt gentemot staten och det offentliga att kunna fostra sina barn i enlighet med de religiösa och filosofiska principer hemmet önskar följa.  

Ett antal politiska partiers vilja att ta bort de kristna inslagen i förskola och skola, inklusive skolavslutningar i kyrkan, bryter alltså mot Sveriges internationella åtaganden.  

Kristen gudstro, försoningslära, livshållning och syn på livets helighet har lagt grunden för Sverige och vår västerländska civilisation. Bön och arbete handlar också om att aktivt bistå förföljda trossyskon runtom i världen, även i vårt land bland kristna asylsökande och konvertiteter från islam.

I församlingarna måste vi också vara medvetna om kyrkans särskilda band till det genom historien utsatta judiska folket, som Herren Jesus Kristus själv föddes in i. Många är vi inom Svenska kyrkan som bär på en befogad längtan – efter en större omsorg och värme till det judiska folket och staten Israel.  

Lennart Sacrédeus, förstanamn i Västerås stift till det nationella kyrkomötet, nomineringsgruppen Kristdemokrater för En levande kyrka (KR).


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Måttfullhet ointressant för många
Ny regering krävs för att bryta rädslans spiral
Relation som tar lång tid att reparera
Plus och minus i kampen för ett nyktrare Sverige
Din röst påverkar kyrkans framtid
Möjligheternas Sverige - utan utsatta områden
Samvetet måste ständigt utbildas
Skolan måste sätta stopp för mobbningen
Inte läge att dra ned på biståndet!
Europa inpyrt av antisemitism


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies