Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Förbjud alla kusinäktenskap!

Debatt Publicerad: 2021-05-27 14:27

Sverige måste bryta segregationen och den ofrihet den innebär. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket begränsar livet för hundratusentals människor. Trots grundlagar, barnkonventioner och utbyggda välfärdssystem råder ofrihet för inte minst unga människor. 

Liberalerna har i hundra år arbetat med att inkludera fler i samhällsgemenskapen, öka friheten och skapa möjligheternas Sverige för de mest utsatta. År 2021 måste mer göras för att befria individer från utanförskapets bojor och från de klaner eller släktbaserade nätverk som omöjliggör människors frihet. 

Det förebyggande och uppsökande arbetet är särskilt viktigt. Det måste bli lättare för vården att upptäcka hedersvåld. Personer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck får inte sällan uppsöka hälso- och sjukvården. Det finns flera verksamheter som utvecklat rutiner för att upptäcka att de som söker vård lever med våld och förtryck. Det måste spridas till hela vårt land. Rutiner måste införas vid allmänna hälsokontroller så att personalen alltid ställer frågor för att upptäcka alla former av våldsutsatthet och tydligt synliggöra till exempel barn- och tvångsäktenskap, könsstympning och sexualbrott. Av närmare 40 000 könsstympade kvinnor som uppskattas finnas och leva i Sverige, är hela 7 000 barn. 

Äktenskap mellan kusiner är en inte oväsentlig del av hederskulturen där giftermål inom släkten anses gynnsamt för familjens rykte och heder. Barn kan vara bortlovade sedan födseln och blir därmed bestulna på sin rättmätiga frihet att välja sin egen livspartner och välja sin egen väg. I vissa fall underkastar sig individen släktens vilja, i andra fall vägrar de och riskerar då att mördas av sin egen familj. Ett förbud mot kusingiften bör därför utredas. Därutöver måste myndigheter få i uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om riskerna med att ingå kusinäktenskap. Riskerna för begåvningshandikapp, recessiva sjukdomar och psykisk ohälsa för barn ökar tydligt om dess föräldrar är kusiner. Detta faktum är inte ovidkommande när det gäller förutsättningarna för möjligheter till frihet och bättre integration. 

Kampen för ett Sverige bortom segregation och utanförskap inbegriper mängder av åtgärder i hela samhället. Insatser för språk, jobb och en skola som inte lämnar barn utan kunskaper för framtiden är självklart. Rättsväsendet måste ges kraft och verktyg att pressa tillbaka den grova brottslighet som omöjliggör skötsamma människors rätt till en trygg vardag i landets mest utsatta områden. Utmaningen är gigantisk och behovet av sociala investeringar betydande. Det finns dock ingen genväg för att skapa möjligheternas Sverige för fler. Liberaler har inte duckat för de svåraste och mest känsliga frågorna i det arbetet. Så inte heller idag. 

Johan Pehrson, riksdagsledamot för Liberalerna


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Plus och minus i kampen för ett nyktrare Sverige
Din röst påverkar kyrkans framtid
Möjligheternas Sverige - utan utsatta områden
Samvetet måste ständigt utbildas
Skolan måste sätta stopp för mobbningen
Inte läge att dra ned på biståndet!
Europa inpyrt av antisemitism
Pandemins konsekvenser för vården
KR vill främja hemmets kristna trosförmedling
Monarki – trots allt


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies