Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Människovärdet kan inte förtjänas

Debatt Publicerad: 2021-04-29 17:05

Vi lever i en värld som är gemensam för hela mänskligheten. Därför är det viktigt att bemöta varandra på likvärdigt sätt, att ha justa relationer. Det som händer i en by i Kina eller Kongo Kinshasa påverkar min vardag och tvärt om. Det som jag handlar i min närbutik i kvarteret får konsekvenser på flera håll i världen. Vi människor hänger ihop med varandra oavsett var vi finns på klotet. Det vi kommit att kalla globalisering har alltid funnits där. Det ömsesidiga beroendet av varandra är själva livsförutsättningen och en överlevnadsfråga.

Människolivet har ett okränkbart värde. Människans värde kommer inte av vad hon producerar och gör, utan kommer av vad hon är. Det finns många olika människosyner i vårt land och runt om i världen. Det hör till de villkor som kallas pluralism, att värderingarna kan se olika ut och att det måste finnas en grundläggande respekt mellan dem som företräder olika uppfattningar.

En del har en mörk människosyn och är djupt pessimistiska om människans möjligheter att åstadkomma lycka för sig och sin omgivning. Andra är ljusare i sin syn på människan och ser med optimism på varje möjlighet för människan att förbättra livsvillkoren för sig själv och andra.

Med människovärdet är det annorlunda. Det kan inte skifta som människouppfattningar. Människovärdet är inte valbart, inte möjligt att gradera och inte upprättat efter förtjänst. Människans ålder, kön, religion, klass, etnicitet spelar ingen roll. Det innebär att varje människa har fullt värde och ingen saknar detta fullständiga värde. Människovärdet är tilldelat varje människa helt gratis, utan att en motprestation eller betalning först krävts. Sjukdom eller handikapp ändrar inget i människovärdet. Den som drogar ner sig är lika mycket värd som helnykteristen, brottslingen är lika mycket värd som domaren och den utvecklingsstörde har samma människovärdighet som kungen.

En person som arbetat mycket med dessa frågeställningar är Immanuel Kant, tysk filosof och grundaren till den kritiska filosofin. Kant skrev banbrytande verk om etik och kunskapsteori, bland annat ”Kritiken av det rena förnuftet”. Kant hävdade, att ingen människa kan reduceras till ett medel. Hon är alltid i sig ett mål. Även om det sker med höga och ädla syften, så är det fel att reducera en människa till ett hjälpmedel att nå ett resultat exempelvis inom forskning eller politik. Forskning på människor måste ske i respekt för varje människas egenvärde och självbestämmande. Politiker har inte rätt att utnyttja eller strunta i sjuka och arbetslösa för att förbättra samhällsekonomin.

Nu är det inte alltid så enkelt att i praktiken använda människovärdet. Men principen om alla människors lika värde är ett styrinstrument som alltid pekar mot nödvändigheten att respektera varje människas personliga integritet. Det säger oss att vi ska handla och arbeta för det som är gott för en människa och göra det som kan förhindra lidande. Det inspirerar oss att stödja den som är svag och vara solidariska och rättvisa mot varje människa. Så är det med människovärdet. Vi kan ha olika uppfattningar om oss själva och andra, men vi får inte inbilla oss att vi därmed sätter en prislapp på människans värde.

Det teknokratiska samhället hotar att avhumanisera människan. En central uppgift för oss alla är att hävda männi­skans okränkbara värde. Varje gång en människa kränks så kränks hela mänskligheten. Det är många personer som berättar att de tagit skada då de har osynliggjorts, motarbetats och utsatts för hat. Till alla människor som bär på en oro att inte vara godkänd är budskapet: du får vara den du är!

”Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du” (psalm av Ingemar Olsson).

Sören Carlsvärd


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Var stod Svenska kyrkan under kriget?
KD satsar på barns och ungas hälsa
Kulturen skapar livskraft mellan generationer
Gårdsförsäljning av alkohol hotar Systembolagets monopol
KD borde kämpa mer för utvisningshotade konvertiter
Förbjud alla kusinäktenskap!
Samsyn och samförstånd vinner
Han kommer åter på skyarna
Samarbete för Sveriges skull
Ny regering kan förbättra rättssäkerheten för konvertiter


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies