Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ny regering kan förbättra rättssäkerheten för konvertiter

Debatt Publicerad: 2021-04-22 15:35

Alltsedan jag blev riksdags­ledamot 2018 har jag på olika sätt försökt förbättra rätts­säkerheten för konvertiter. Jag har kritiserat Migrationsverkets fokus på kunskapsfrågor för att avgöra om en konversion ägt rum eller inte, detta då tron främst är relationell. Arbetet har rönt vissa framgångar, men jag är övertygad om att det krävs en ny regering med Kristdemokraterna för att få till nödvändiga förändringar. 

En konvertit är en person som bytt religion. I Sverige är det vanliga att muslimer lämnar islam när de kommit till tro på Jesus Kristus som Frälsare. En sådan konversion kan i vårt sekulariserade land tyckas som en mindre sak, men för vissa kan en utvisning betyda dödsstraff i ursprungslandet.

Vi har dessvärre begåvats med en regering som sällan tar täten och agerar när de ser brister. Konvertitfrågan är inget undantag. Vintern 2018 var vi många som larmade om att hanteringen av konvertitärenden inte sköttes på ett bra sätt. I riksdagen lade jag fram ett så kallat utskottsinitiativ som begärde en snabbutredning av tillvägagångssättet för att pröva konvertit-, ateist- och apostatärenden i syfte att säkerställa rättssäkerheten. Detta röstades ned, endast Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet stödde initiativet, men deras stöd visade dock att frågan hade bärighet.

Kyrkorna lade sedan fram en stor och noggrann rapport, ”Konvertitutredningen”, som kunde visa på anmärkningsvärda skillnader i bedömningen av konvertiter på olika håll i landet. Regeringen beslöt därför att den 14 mars ändra i Migrationsverkets regleringsbrev och skrev in: ”Myndigheten ska särskilt redovisa: hur myndigheten säkerställer rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asyl­ärenden där religiös uppfattning åberopas.” Därmed väcktes förhoppningar om att vi skulle se en förändring i hur myndigheten hanterade dessa ärenden. 

Vittnesmålen om brister fortsatte dock att dyka upp. En ung afghan som åberopade konversion, från muslimsk tro till kristen dito, möttes, i samband med utredningen hos Migrationsverket, av en handläggare som var sunnimuslimsk kvinna klädd i slöja. Konvertiten berättade att han därmed hämmades i sin redo­görelse av sin omvändelse då handläggaren var muslim. Ett fullt rimligt påstående. I slutet av november 2019 frågade jag migrationsminister Morgan Johansson om detta i riksdagens kammare. Ministern kontrade då med motfrågan om jag formulerat samma fråga till honom ”om handläggaren varit kristen, om det varit ett kors runt halsen?”… Tydligare kan näppeligen inte vidden av problematiken med dagens regering beskrivas!

Situationen för konvertiter har idag förbättrats marginellt. En uppdaterad rapport av konvertitutredningen visade häromveckan på fortsatt stora brister. Därför var det sorgligt att samtliga partier (Liberalerna lade ned sin röst) i samband med vår migrationspolitiska debatt i riksdagen för någon vecka sedan röstade nej till Kristdemokraternas krav om en översyn av prövningen av konvertit-, ateist- och apostatärenden. 

Det som förbryllar mig som tjänstledig präst och församlingsherde i Svenska kyrkan är att de intyg som författas av präster/pastorer kring en konversion tillvitas ringa eller inget värde alls i beslut om en konversion är äkta eller ej. Trots att mitt arbete utgjorts av att arbeta med tro och människor som tror, tycks en handläggare på Migrationsverket vara bättre på att avgöra om en person kommit till tro på Jesus som Frälsare ... 

I det sekulariserade Sverige får inte hanteringen av konvertiter tillräckligt med uppmärksamhet. Men en konversion är ingen mindre sak. Detta måste åtgärdas och kräver att Kristdemokraterna sitter i regeringen som skriver Migrationsverkets regleringsbrev. 

Hans Eklind, migrationspolitisk talesperson (KD)


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Samarbete för Sveriges skull
Människovärdet kan inte förtjänas
Näthat ger förödande konsekvenser
Svensk sjukvård måste koncentreras
Det ska bli bättre om man kommer i samhällets vård
Sekulariseringens triumf – ett liv utan mening
Alltmer flytande gräns mellan fiktion och verklighet
Moderaternas abortförslag riskerar att förvärra för kvinnorna
När- och fjärrvärme är vägen framåt
Tillåt inte gårdsförsäljning av alkohol


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies