Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Brist på läromedel – en tyst katastrof

Veckans kommentar Publicerad: 2021-04-15 16:54

I dagarna har läromedelsförfattarna publicerat en undersökning som visar att det råder mycket stor brist på läromedel. Det är helt enkelt ont om skolböcker. Elever får därför många gånger uppkopierade utdrag ur äldre läroböcker. Detta är brott mot upphovsrätten – och lärare tvingas stå och kopiera i stället för att förbereda lektioner.

Enligt undersökningen uppger nio av tio lärare att de inte har möjlighet att köpa in de böcker som eleverna behöver. Och skillnaden mellan skolorna är stor. Den vanligaste budgeten ligger på 600 kronor per elev. Budgeten för läromedel har minskat med två tredjedelar sedan 1980-talet.

Förutom att använda olagliga kopior tvingas många lärare att lägga tid på att skapa egna läromedel. Jag häpnar. 

De svenska skolresultaten har varit sjunkande i tjugo år vid internationella jämförelser. Brist på utbildade lärare och brist på arbetsro är två orsaker som debatterats tidigare. Till dessa kan alltså även läggas brist på läro­medel. En grundbult i svensk skollag är att skolan ska vara likvärdig i hela landet. Med variation från 144 kronor till läromedel per elev och år i en kommun till 2 600 kronor i en annan, får eleverna knappast likvärdiga förutsättningar att klara grundskolan. 

Det märkliga är att den svenska skolan inte har mindre budget än skolor i jämförbara länder. Men vi lägger pengarna på annat. Det handlar om allt ifrån breda satsningar på höjda lärarlöner till dyra skollokaler, skol­datorer till hundratusentals elever, assistenter för elever i behov av stöd samt fritidsverksamhet för stora grupper. Inget av detta är i sig dåligt. Tvärtom.

Men det handlar här om att göra det ena utan att försumma det andra. Och det är klart att när hundratusentals datorer köps in så riskerar det att ske på bekostnad av läroböcker.  

Vän av ordning säger då att tanken är ju att eleverna ska läsa på sina datorer. Gott så – men tillåt mig tvivla. Och låt mig se den forskning som visar att läsning på datorer ger bättre inlärning än läsning i vanliga böcker. Att googla ”rätvinklig triangel” eller läsa om Romarriket på Wikipedia är långt ifrån genomtänkt undervisning.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Varför benämna mord för "skjutningar"?
I denna ljuva sommartid
Det ovårdade språket
När kommer granskningen av Sveriges Radio?
Israels rätt att försvara sig
Bekämpa hatet
Varför så svårt att diskutera migration?
Läskförbud är förmynderi
Allt fler blir smittade, men allt färre dör av covid-19
Om varuhus är öppna bör även kyrkor vara det


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies