Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

"Mycket nöjd med att utskottet förstått allvaret"

Veckans nummer Publicerad: 2021-03-30 16:17

Sex frågor till Larry Söder (KD) om genombrott för ett offentligt testamentsregister.

Ett enigt civilutskott har ställt sig bakom Kristdemokraternas förslag om att upprätta ett offentligt testamentsregister.

– Viktigt att en människas sista önskan ska värnas, säger Larry Söder, vice ordförande i riksdagens civilutskott.

Sverige har, till skillnad mot en rad andra länder, inget offentligt testamentsregister.

Det innebär att det kan uppstå tvister om testamenten försvinner eller om dess giltighet ifrågasätts.

Det hela har aktualiserats inte minst under coronapandemin då intresset för att skriva testamente har ökat påtagligt.

Att intresset växt upplevs på flera håll som bra, men det  sätter även ljuset på att det finns uppenbara brister med hur samhället hanterar testamenten.

Kristdemokraten Larry Söder har lyft frågan och nu fått en uppmärksammad framgång i civilutskottet.

Hur känns det efter framgången?

– Jag är mycket nöjd med att ha fått ett enigt civilutskott att förstå allvaret i den här frågan. Det här är viktigt, inte minst för att en människas sista önskan ska värnas.

– Tycker förstås det är mycket glädjande att alla partier ställde upp. Det blev en skärpt ton gentemot regeringen, men det slutade med ett enigt utskott.

Problem om det inte finns ett register?

– När ifrågasättande om testamentet sker så saknas det verktyg för att kunna styrka vad som faktiskt var den avlidnes sista önskan.

– Det kan leda till splittring inom familjen och i vissa fall att pengar som de närmaste haft rätt till istället hamnat  hos Allmänna arvsfonden.

Läs mer i Hemmets Vän nr 13/14 – 2021


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Organiserad rasism ska ge två års fängelse
Sammanhållen vård krävs
"Idag lever 186 000 barn i fattigdom i Sverige"
Second hand har välfyllda lager
Fästing fäster även på hundar
EU-basen: Sårad och ensam i Ankara
"Sverige har inte lyckats platta kurvan"
"Vissa straff pinsamt låga"
100 år sedan Branting tillträdde
Nu ska dikeskanterna blomma


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies