Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Det ska bli bättre om man kommer i samhällets vård

Debatt Publicerad: 2021-03-25 13:27

De unga som placeras på de särskilda ungdomshemmen hos Statens Institutionsstyrelse har oftast en mycket svår problematik med våld, missbruk eller annat nedbrytande som påverkar dem allvarligt. Det ungdomshem man kommer till för en tid ska vara en trygg plats som ger hjälp och stöd så man kan komma tillbaka till sitt hem och sin familj.

Ungdomshemmen och verksamheten där ska göra så att det blir bättre för den unge. Men så är det inte alltid idag. Istället är det våld mot placerade, våld mellan placerade och våld mot personal som rapporterats under en längre tid vid flera ungdomshem.

Det är inte enstaka händelser utan brister i verksamheten som kräver ett flertal åtgärder. Därför är jag glad att ett enigt social­utskott på eget initiativ fattat beslut om att regeringen senast den 1 augusti ska återkomma med förslag på åtgärder inom en rad områden och tidplan för dessa.

Det handlar om att medarbetarna måste ha den kompetens som krävs för att möta de unga på bästa sätt. Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, beroendesjukdom och samsjuklighet är några exempel på det som personalen måste ha kunskap om och få fortbildning i regelbundet. Vilken grundkompetens som ska krävas behöver också ses över.

Skolverksamheten vid ungdomshemmen är särskilt betydelsefull och den positiva utveckling som skett måste fortsätta.

Placeringstiden och vårdkedjan måste ses över. Det måste vara den unges behov som avgör hur lång placeringstiden blir. Samarbete måste finnas kontinuerligt mellan ungdomshemmet och hemkommunen. När en utslussning blir aktuell måste den vara noga förberedd och uppföljning och olika former av eftervård en självklarhet. Det måste bli bättre för den unge.

Det finns möjlighet till tvångsmedel i ungdomsvården, men vi anser att målet bör vara att tvångsmedel inte behöver användas. De skillnader i användning av tvångsmedel som finns mellan flickor och pojkar måste noga analyseras. I allmänhet behöver flickors situation uppmärksammas bättre.

Barnrättsperspektivet måste också stärkas. De unga måste ha kunskap om sin situation och möjligheten att anmäla eventuella missförhållanden måste underlättas.

Slutligen behöver tillsynen ses över. Den externa och interna kontrollen måste stärkas.

Det är en lång lista med åtgärder som krävs. De unga ska få det bättre när de kommer till de särskilda ungdomshemmen. De är vår framtid och vi måste göra allt vi kan för att ge alla barn och unga en god och trygg uppväxt. Stöd till familjer och en fungerande ungdomsvård när det blir nödvändigt. Att satsa på barns uppväxt är den bästa investeringen, menar vi kristdemokrater, och det gäller alla barn.

Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Samarbete för Sveriges skull
Människovärdet kan inte förtjänas
Ny regering kan förbättra rättssäkerheten för konvertiter
Näthat ger förödande konsekvenser
Svensk sjukvård måste koncentreras
Sekulariseringens triumf – ett liv utan mening
Alltmer flytande gräns mellan fiktion och verklighet
Moderaternas abortförslag riskerar att förvärra för kvinnorna
När- och fjärrvärme är vägen framåt
Tillåt inte gårdsförsäljning av alkohol


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies