Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Sekulariseringens triumf – ett liv utan mening

Debatt Publicerad: 2021-03-18 16:17

På bästa sändningstid kallar SVT svenska folket att bänka sig framför tv:n för att få synpunkter och förhoppningsvis svar på frågan som alla människor genom alla tider har ställt sig, frågan om meningen med livet. Detta är en av de viktigaste så kallade existentiella frågorna för alla människor. Inte är det att undra på att tittare runtom i hela vårt land hade höga förväntningar när de satte sig framför tv:n på tisdagskvällen för att förhoppningsvis få en djupare förståelse av vår tillvaro. Resultatet av programmet blev dock en bottenlös besvikelse – livet är i stort sett utan mening.

Ser vi till sammanhanget så sändes programmet i ett land som fick sin första missionär för mer än 1 000 år sedan, som fick en protestantisk statskyrka 1527 och där Uppsala möte beslöt att i Sverige skall den kristna kyrkan i protestantisk tappning vara grunden för all religiös undervisning, vilket följdes upp med beslut om folkskolan 1842. Det innebar att alla barn skulle lära sig läsa för att själva kunna ta del av Luthers lilla katekes. Den gav vägledning om Bibelns undervisning och vägen till frälsning, ett liv enligt Guds vilja för att ära honom och att kunna sluta sitt liv i förhoppningen om att för Jesu skull få leva tillsammans i Guds värld för evigt.

I mer än 400 år har detta varit allmängods i det sven-ska samhället när det gäller verklighetsuppfattning och synen på mänsklig tillvaro. Det har predikats i kyrkor, undervisats om i skolan, vägletts i söndagsskolan och dessutom varit den grundläggande livsinställningen för miljoner människor i landet. Den totalt övergripande föreställningen har varit att det finns en mening med människans liv. Hon är skapad av Gud till Guds avbild, kallad att leva i världen enligt Guds vilja, vägledd av i första hand tio Guds bud och Jesu undervisning, med det dubbla kärleksbudet som kärnpunkt, och hennes slutmål är Guds himmelska rike. Detta kan vi nu inte se, men genom tron skall vi välkomnas dit efter livets slut. Den övergripande meningen med att vi finns är att Gud ville det och att vi här skall leva i Guds vilja i det liv han kallar oss till.

Nu samlar SVT en grupp människor för att samtala om meningen med livet år 2021 för att delge vår generation synpunkter på denna grundläggande fråga. Gruppen består av en journalist, en skådespelare, en författare med inriktning på hälsofrågor, en religionshistoriker och en läkare. Spänningen är olidlig inför vilka visdomsord som skall yttras till publikens vägledning. Av visdomsorden blev det inte så mycket, men av synpunkter om hur man skall försöka finna en mening i ett sekulariserat liv nämndes en del fruktbara tankar. Men det var precis som vilket alldagligt samtal som helst av vilka människor som helst som delar med sig av sina uppfattningar om vad som ger innehåll åt livet. Ingenting märkvärdigt alls.

Av Luthers undervisning återspeglades en del av hur man, i vilket yrke man än har, har en uppgift att fullgöra den på bästa sätt till sina medmänni-skors nytta och till Guds ära (men det sistnämnda kom aldrig med). Det fanns reminiscenser av kristen undervisning, när någon nämnde att en mening i livet kan vara att leva för att tjäna andra och ge glädje åt medmänniskor, att älska sig själv och sköta om sin kropp på bästa sätt och lite allmänt om att vara en god människa. Det tog fyrtiofem minuter innan ordet Gud nämndes, då av religionsvetaren, som räknade upp ett antal alternativa synsätt på hur man kan ge livet mening.

Det anmärkningsvärda med programmet var att det inte fanns någon kristen företrädare med som skulle kunnat förmedla den uppfattning som funnits i västvärlden under snart två tusen år och som grundar sig på Bibelns undervisning. Budskapet som det här programmet sänder till den kristna kyrkan är en flammande appell om vikten av att lägga om hela sin verksamhet till att evangelisera och ge grundläggande undervisning om dels Guds rike, dels vad som varit det grundläggande synsättet för alla västländers officiella och kulturella hållning när det gäller verklighetsuppfattning ända fram till för femtio år sedan. Det är uppgiften att stå upp för kristendomens och västvärldens försvar i en sekulariserad värld.

Stig Demker


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Samarbete för Sveriges skull
Människovärdet kan inte förtjänas
Ny regering kan förbättra rättssäkerheten för konvertiter
Näthat ger förödande konsekvenser
Svensk sjukvård måste koncentreras
Det ska bli bättre om man kommer i samhällets vård
Alltmer flytande gräns mellan fiktion och verklighet
Moderaternas abortförslag riskerar att förvärra för kvinnorna
När- och fjärrvärme är vägen framåt
Tillåt inte gårdsförsäljning av alkohol


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies