Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Alltmer flytande gräns mellan fiktion och verklighet

Debatt Publicerad: 2021-03-18 16:10

Det är många av oss som är bedrövade över ondskan när vi gång på gång får bevittna hur de mänskliga rättigheterna kränks i Myanmar, Belarus, Ryssland och Syrien för att nämna några länder. Vi får läsa att polisen har öppnat eld mot demonstranter som samlats utanför en polisstation i Rangoon för att kräva att gripna släpps. Eller att två dödades, en sköts i huvudet och den andre träffades i bröstet när polis ingrep mot frihetsdemonstrationerna i Belarus huvudstad Minsk. I Myanmar har mer än 100 personer dödats under protesterna mot militärstyret.

Här har maktens människor intresse av att framställa sina motiv som rätta och nödvändiga för att behålla makten.

I dagens mediesamhälle har gränsen mellan fiktion och verklighet blivit alltmer flytande. En del tycks tävla om vem som kan chockera mest och överskrida flest tabun i sin skildring av perversion och ondska. När samma brott som kränker på filmduken också begås i verkligheten blir det uppenbart att människans förmåga till ondska inte får underskattas.

När ondskan dessutom antar de mest primitiva och obegripliga former framstår psykoanalysens förenklade människosyn som djupt otillfredsställande och otillräcklig. Lösningen på människans gåta och ondskans problem går inte att reducera till en fråga om arv och miljö. Det sägs ibland att film och litteratur är en spegling av den tid som de blir till i. Men även det omvända är sant. Det vi läser och ser formar våra liv. På gott och ont. Vi söker de nyheter som stärker vår självbild och undviker information som rubbar den.

Konsten i dess olika former färgar tidsandan och påverkar den rådande mentaliteten. När det onda antar allt råare former, reser sig frågor om ondskans verkliga väsen och hemvist. När en tonårsgrabb i Norrland stryper sin egen tioåriga syster, när några väluppfostrade ungdomar mördar en taxichaufför för pengar, när ett gäng ungdomar fortsätter att besinningslöst sparka mot en redan medvetslös kamrats huvud, då känns förklaringarna om utveckling, uppväxt och utbildning allt mer naiva. När den politiska makten våldför sig på sina egna medborgare, då kan detta inte förklaras på annat sätt än att ondskan är orsaken till att de politiska ledarna tappar kontrollen över sina egna liv och värderingar.

Vi vet att det finns en ondska som är obegriplig till och med för den som utövar den. Onda handlingar förklaras på olika sätt. Man kan leta efter orsaker i uppväxt och arv. Det finns en ondska som inte kan förklaras och ondskan har många ansikten och uttrycksätt. Genom historien har man försökt hitta sätt att förklara det oförklarliga. Nobelpristagaren Martin Luther King beskriver ondskan: ”Det är inte de onda människornas ondska utan de goda människornas tystnad som främst orsakar orättvisor i samhället.”

Det finns något i vårt eget gåtfulla bråddjup som kittlas av ondskan och därmed utgör ett brohuvud för nedbrytande krafter. Inte så att vi kan ge oss själva frisedel från ansvaret för våra handlingar genom att skylla på övernaturliga makters spel med våra liv.

Tvärtom, vi väljer själva våra allianser. Däri ligger det högsta av ansvar.

Detta är något inom oss som dras till det mörka och destruktiva och det kan bäst liknas vid ett tomrum. Det är med ondskan som med gropen i gatan. Den finns enbart genom frånvaron av vad som borde funnits där.

Vi översköljs av ondskans verklighet. Den finns både hos enskild och i grupper. Några blundar. Det går inte att ta in informationen. Man orkar inte. Det är förståeligt, när bilder och beskrivningar blir så hemska. Andra tar emot information och blir förlamade, blir cyniska, tappar tron på civilisationens och humanitetens ideal. Men det finns också en annan verklighet, den viktigaste, att vi ofta påminner oss om de positiva krafter som finns. Godhet och kamp för människovärdet och osjälviskhet är en av de viktigaste utmaningar vi har i vår tid!

Sören Carlsvärd


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Samarbete för Sveriges skull
Människovärdet kan inte förtjänas
Ny regering kan förbättra rättssäkerheten för konvertiter
Näthat ger förödande konsekvenser
Svensk sjukvård måste koncentreras
Det ska bli bättre om man kommer i samhällets vård
Sekulariseringens triumf – ett liv utan mening
Moderaternas abortförslag riskerar att förvärra för kvinnorna
När- och fjärrvärme är vägen framåt
Tillåt inte gårdsförsäljning av alkohol


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies