Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

När- och fjärrvärme är vägen framåt

Debatt Publicerad: 2021-03-09 16:04

Kristdemokraternas besked om en stram migrationspolitik är att lita på. Vi kan aldrig lösa de stora integrationsproblem som finns om vi inte tar hänsyn till Sveriges begränsningar. En stram migrationspolitik ger oss möjlighet att under de kommande åren öka vår integrationskapacitet. Samtidigt ska vi slå vakt om ett generöst och effektivt bistånd. När- och fjärrvärme om man så vill!

De sista åren har många av de människor som kommit till Sverige, med drömmar och förhoppningar om ett bättre liv, fastnat i arbetslöshet, passivitet och utanförskap. Vi har alla sett hur skuggsamhällen, gängkriminalitet och hederskultur frodats. Den samhällsgemenskap som vi kristdemokrater vill värna har på många platser tillåtits vittra sönder till oigenkännlighet.

För att ge oss själva chansen att åtgärda de allvarliga problem som finns måste vi ha en stram migrationspolitik, allt annat är både naivt och farligt. Jag tror dessutom att det är bråttom med att få på plats en bättre och modigare integrationspolitik, där språkkunskaperoch arbete tillsammans med förståelsen för vissa värderingar inte är valbara.

Kristdemokraterna har pekat ut fyra spår för den svenska integrationspolitiken som sammantaget syftar till att förbättra Sveriges förmåga att integrera:

1. Stoppa den negativa utvecklingen i utanförskapsområdena.

2. Höj humankapitalet och hjälp människor att bli anställningsbara.

3. Öka drivkrafterna för den enskilde att bli en del av samhällsgemenskapen.

4. Öka stödet till civilsamhället.

Samtidigt som vi i Sverige har att hantera svårlösta problem som vårdköer, brister inom äldrevården, gängkrig, elproduktion, sliten infrastruktur, arbetslöshet, polisbrist och mycket annat så måste vi prioritera och finansiera integrationen om vi ska ha en samhällsgemenskap som gäller för alla, inte bara för vissa.

Det finns politiska krafter som menar att vi nu måste minska på det svenska biståndet. Ställd inför de allvarliga problem som vi har i Sverige är det lätt att glömma de problem som finns utanför våra nationsgränser. Arbetet för en svensk välfärd att lita på kräver prioriteringar. Men, som ett rikt land både kan och ska vi med ett effektivt bistånd undsätta svältande människor, ge barn möjlighet till utbildning och att uppmuntra en demokratisk och institutionell utveckling.

Med när- och fjärrvärme kan vi öka framtidstron både här i Sverige och hos dem som lever i de mindre utvecklade länderna i världen.

Hans Eklind, riksdagsman för Kristdemokraterna


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Samarbete för Sveriges skull
Människovärdet kan inte förtjänas
Ny regering kan förbättra rättssäkerheten för konvertiter
Näthat ger förödande konsekvenser
Svensk sjukvård måste koncentreras
Det ska bli bättre om man kommer i samhällets vård
Sekulariseringens triumf – ett liv utan mening
Alltmer flytande gräns mellan fiktion och verklighet
Moderaternas abortförslag riskerar att förvärra för kvinnorna
Tillåt inte gårdsförsäljning av alkohol


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies