Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Putins Ryssland är ett farligt land

Debatt Publicerad: 2014-04-03 16:21

Hur skyddar man sig mot en tsar som Putin? Frågan är inte ny. Den uppkom inte på Krim denna vinter! Rysslands samverkan med Iran för att stötta våldsregimen i Damaskus har belyst graden av hänsynslöshet i Kremls utrikespolitik.Ryssland under Putin är ett farligt land. Grannländer och deras vänner behöver skydda sig mot Ryssland, på ett genomtänkt, långsiktigt sätt.

Att inte vara så oljeberoende, inte så sårbar för höga priser på fossil energi, ger mer motståndskraft mot oljedespotier, arabiska såväl som ryska. Sveriges energipolitik har varit miljö- och klimatmässigt bättre än en rad andra länders. Den har också minskat vår utrikespolitiska sårbarhet. Gång på gång har storskalig naturgasimport förts fram som alternativ till kärnkraft eller annan energi. Varje gång har det dessbättre avvisats. Gaseldningen är liten och begränsad till sydvästra Sverige.

Andra länder sitter fast i ryska gasrör. Beroendet är visserligen ömsesidigt. Ryssland är ensidigt inriktat på att få exportinkomster från energi. Men i akut läge inskränker det EU-ländernas rörelseutrymme vad gäller ekomiska svar på Krimannekteringen eller vid en fortsatt rysk offensiv där Ukraina kan bli styckat eller knäckt.

För länderna i öst är ett ännu viktigare skydd mot Ryssland att ha en väl fungerande marknadsekonomi. Så knyts ekonomin i Polen och i Baltikum västerut, och den ger en med tiden stigande levnadsstandard. Det blir en välgörande motsats till den ryska modellens mygelekonomi, korruption, oligarkvälde och osunda förhållande mellan statsmakt, kriminalitet och finansintressen.

Krisen i Ukraina har kunnat uppstå och bli så svår på grund av en ekonomisk vanskötsel som har stora likheter med Rysslands sämre sidor. Stagnerande ekonomi, ofantligt ineffektiv och slösaktig användning av starkt subventionerad energi, samt omfattande förskingring och korruption, har förvärrat Ukrainas olycka. Detta blev än värre under den ytterligt misskötsamma och korrupta regeringsmakt som avsattes i slutet av februari.

Statsbankrutt hotar, och att villkoren för lån från Valutafonden och västländer då innehåller sanering av statens korrupta gashandelsföretag och kraftig nedskärning av energisubventioner är helt nödvändigt.

Om det kan lyckas är dock osäkert. Ekonomisk kollaps och rysk framryckning kan slå allt i spillror.

Det behövs vilja och förmåga att med ekonomiska medel avskräcka Kreml från en erövringspolitik. Sådana ekonomiska sanktioner är begränsade, och är inte till för att helt stänga Ryssland ute från världsekonomin eller för att utlösa en ekonomisk kris i syfte att sänka Putin. Sådant vore omöjligt och riskabelt. Men att ge signalen att ett land i Europa kan styckas eller erövras med militär makt, utan kännbara konsekvenser, skulle också vara mycket farligt, och stimulera rysk och annan extrem nationalism.

Kreml kan uppmuntras till fortsatt aggressivitet ifall EU eller samarbetet över Atlanten i detta läge blir kraftlöst.

Den faran är inte obetydlig. EU-samarbetet är inte enkelt. Tidigare ekonomisk misskötsel i en del EU-länder har försvagat finanser och militär förmåga. EU kan förlamas helt ifall de EU-fientliga krafterna på politikens ytterkanter kan blockera politiken i en del länder.

Det handlar då inte bara om yttervänstern! En ännu större tillgång för Putin är den EU-fientliga ytterhögern. Där förekommer direkt uttalat stöd för ryska ståndpunkter från flera håll. Bland annat ställde ett antal av svenska SD:s närmare samarbetspartners upp med ”valobservatörer” som skulle ge legitimitet åt annekteringen av Krim.

Till det betydelsefulla för att skydda sig mot Putin hör att ordna upp sådant som gått fel i EU och att stärka både ekonomin och den utrikespolitiska samordningen. Ett stöd för SD eller liknande partier i EU-val eller andra val är i detta allvarliga utrikespolitiska krisläge att rösta för Kreml.

Åke Wredén, Frilansjournalist, ersättare (FP) i Jönköpings läns landsting


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Samarbete för Sveriges skull
Människovärdet kan inte förtjänas
Ny regering kan förbättra rättssäkerheten för konvertiter
Näthat ger förödande konsekvenser
Svensk sjukvård måste koncentreras
Det ska bli bättre om man kommer i samhällets vård
Sekulariseringens triumf – ett liv utan mening
Alltmer flytande gräns mellan fiktion och verklighet
Moderaternas abortförslag riskerar att förvärra för kvinnorna
När- och fjärrvärme är vägen framåt


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies