Hemmets Vän 1 månad gratis
MED NYHETER SOM BERÖR


Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

Nolla momsen för nyhetsmedier

Att denna fråga inte utretts är obegripligt då EU den 5 april 2022 ändrade på mervärdesskattedirektivet och gav medlemsstaterna rätten att införa nollskattesatser på flera varor och tjänster, däribland tidningar. Frågan som kulturminister Parisa Liljestrand måste besvara är varför hon inte vill nolla momsen för nyhetsmedier?


Frihamnskyrkan en inspirerande hälsning till Nordens församlingar

När Smyrnaförsamlingen blev Frihamnskyrkan i söndags är det på alla sätt en historisk händelse. Norden har fått en ny katedral. Omfattningen av projektet och det sätt det genomförts är något oerhört och vittnar om församlingens mod, en stark kärlek till sin stad och stor förtröstan på Gud.


100 miljoner extra till civilsamhället är välkommet

Stat, regioner och kommuner ger årligen generösa bidrag vilket skapar en ekonomisk bas för ett antal nationella organisationer. Men ideella sektorn är inte en del av statsförvaltningen. Den är inte del av kommunal verksamhet och ska inte styras som en del av den. 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies