Hemmets Vän 1 månad gratis
MED NYHETER SOM BERÖR


Veckans nummer

Ledare

Debatt

Angeläget

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

Hemmets Vän
nr 15/16 – 2017

13 april 2017

En del av innehållet i veckans nummer:

OBS! Dubbelnummer! Nästa tidning kommer den 27 april.


Ljuset har besegrat mörkret!

Ondskan och mörkret fick inte sista ordet den påskhelg då Jesus dog. Ondskan och mörkret ska inte få sista ordet nu heller. Nu är tid att finna varma, konstruktiva, kloka vägar som ljuset banar åt oss, skriver Per Danielsson.


Terrorattackerna i Stockholm och Egypten del i ett andligt skeende

Förföljelsen ska tillta i den sista tiden, säger Bibeln. Om islamismens och IS terror med dess andliga förtecken och begreppsvärld är en del av detta får vi veta den dagen alla frågor får svar. Till dess kan vi vara förvissade om att Jesus gråter med dem som gråter och känner smärtan med de lemlästade – både i Kairo och på Karolinska sjukhuset. Och som kristna vet vi att döden inte är slutet. Det kommer en påskdag då livet vinner över döden, skriver Åke Hällzon.


Evangelium enligt "den sunda läran"

Männi­skans liv får huvudsakligen sitt innehåll av arbete och relationer. Hur kan då livet med Jesus och den helige Ande göra skillnad på dessa livsområden i jämförelse med hur människor i allmänhet har det?


Kyrkans tröst oumbärlig

Även vår tid behöver ett slags intåg av Jesus, en kyrkans återkomst ut i det offentliga Sverige, ut på torget igen. Inte alla kommer att gilla det de ser då – kyrkans ärende är inte alltid politiskt korrekt – men de behövande kommer att förstå att skatten faktiskt finns där i lerkärlet som så många föraktar. 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies