Veckans nummer: 2016-10-13 16:24

Trosgnistans grundare årets hedersevangelist

Fyra frågor till Curt Johansson, grundare av Trosgnistans Mission och pastor i Betelförsamlingen i Runemo, Hälsingland.

Du har utsetts till årets Heders­evangelist av Evangelistfonden –hur känns det?

– Jag blev helt överraskad, då jag blev uppringd av Andréas Andersson och fick beskedet att Evangelistfondens styrelse hade utvalt mig till årets hedersstipendiat. Naturligtvis kändes det som en stor uppmuntran att efter snart 50 år i heltidstjänst för Herren få en sådan hedersutnämning.

Trosgnistans arbete har bland annat lett till ett omfattande missionsarbete, barnhem och skolor och inte minst cirka 2  000 församlingar i Östafrika – vad är nycklarna?

– Jag hade förmånen att vara med vid grundandet av Trosgnistans mission på hösten 1968. En nyckel till detta missionsarbetes framgång har varit uthållig bön. Detta praktiserade vi redan från början och vi har varit noga med att fortsätta under alla år med att undervisa om och praktisera bön ute på missionsfälten. En annan nyckel är lydnaden inför Guds tilltal under arbetets gång. Hade jag inte varit lydig Guds vision som en ung man hade jag aldrig fått vara med om denna utveckling. En tredje nyckel är att träna och insätta ledarskap, som bygger församlingar efter Ordets mönsterbild. En fjärde nyckel är att hjälpa fattiga och nödlidande människor med sina lekamliga behov men också med utbildning.

Läs mer i Hemmets Vän nr 41 – 2016
Artikel från hemmetsvan.se
Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB 2008
Hemmets Vän, Box 22010, 702 16 Örebro. Tel: 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se