Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Bristande demokrati gör mig orolig

Veckans kommentar Publicerad: 2024-02-22 15:38

Så här års har många församlingar årsmöten. Det är formella tillställningar, på pappret till och med en aning torra, men de speglar samtidigt något djupt bibliskt och oerhört vackert: På årsmötet har var medlem en enskild röst. I församlingens gemenskap gör vi inte skillnad på varandra. Här är ingen förmer, inte man eller kvinna, ej jude eller grek.

Frikyrkornas årsmöten berättar om hur det är vanliga medlemmar som bär församlingen. De är sinnebilden av demokratisk gräsrotsrörelse. Det är förebedjare, styrelseledamöter, körsångare, ledare i barnkyrkan, städare, kyrkkaffekokare, tonårsledare och alla andra i församlingen som utgör Guds missionsorganisation på jorden. Den här sortens oavlönat arbete i församlingen har sin grund i det som kallas ”det allmänna prästadömet”. Det är också det kristna uttrycket för föreningsdemokrati.

Sjömannen Fredrik Olaus Nilsson förstod detta redan 1848. Han grundar Sveriges första baptistförsamling och i stadgarna skriver han in allmän och lika rösträtt – 73 år innan demokratin slår igenom i landet. FO Nilsson utmanar därmed både det kyrkliga och världsliga etablissemanget. För detta fick han betala ett högt pris och flydde till Amerika.

Allt sedan dess är församlingsdemokratin stark i frikyrkan. Men det finns undantag som gör mig orolig. Ett sådant är Hillsong Church Sweden. Församlingen saknar formellt medlemskap enligt svensk föreningsmodell och de som finns i gemenskapen kan varken rösta om styrelsens sammansättning eller ekonomiska beslut och åtaganden. All makt är koncentrerad till styrelsen, enligt uppgift sex personer, varav två från Hillsong i utlandet.

För den som tänker sig att mänsklig makt är av Gud given, och att en församling därför behöver ha en fast hierarkisk struktur, ja då blir församlingsdemokrati enligt FO Nilssons modell en utmanande tanke. Att svenska Hillsong samlar in stora summor pengar, närmare 35 miljoner per år, gör frågan än mer prekär: Hur används pengarna? Vem tar beslut om budget? Och hur kommer det sig att frågan om inflytande och insyn i församlingen inte diskuterats i högre utsträckning?

Att värna demokratibegreppet enligt principen en person, en röst, är särskilt viktigt idag. De flesta anser att demokrati är det bästa styrelseskicket, men bland unga ökar andelen som inte gör det. Bland killar är det 19 procent, bland tjejer är det sju procent, enligt Ungdomsbarometerns rapport för 2024.

Demokrati handlar ytterst om att varje människa har ett unikt värde som egen individ, att hon är jämlik och fri och bemyndigad att ta beslut. Men vem ska värna detta i en tid när demokratin så tydligt är på tillbakagång om inte frikyrkan gör det? Vi behöver värna våra demokratiska strukturer. Att vara del i ett årsmöte är ett privilegium.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Israels svar riskerar den nya alliansen
Här är frågorna ni behöver ställa er, Equmeniakyrkan
Det bästa vi vet är dialog med våra läsare
Kanon bra för kultur och människor
Församlingar kan inte ge vård – men vara barnens stöd
Han tonsatte vårt lands själ
Miljöpartiets kris speglar frikyrkans
Ring din riksdagsledamot!
Är risktagande del i en karismatisk personlighet?
När kylan slår till är mänsklig värme allt


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies