Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Använd fastetiden väl

Ledare Publicerad: 2024-02-08 15:56

Enligt kyrkoåret går vi nästa vecka in i fastan, en period på 40 dagar, som avslutas på påskafton. Det finns anledning att koppla dessa tankar kring situationen i samhället. Det ursprungliga syftet med fastan var att avstå något, för att vinna något annat.

Färdas man på buss eller tåg tillsammans med barn och ungdom ser man inte särskilt mycket gemenskap mellan individerna. Majoriteten har sina ögon på mobiltelefonen. Det personliga, vanliga samtalet människor emellan har mer eller mindre upphört eller kraftigt begränsats. Barn tillbringar idag så mycket tid framför skärmar med dator, mobiltelefon, tv och andra digitala verktyg, att fler och fler röster höjs för att begränsa bruket av digitala medier. Svenska Barnläkarföreningen gick i höstas ut med rekommendationer av skärmvanor för barn i åldrarna 0–5 år. Rekommendationen är att barn 0–2 år helt ska undvika skärmar. I åldersgruppen 2–5 år tycker Barnläkarföreningen att högst en timma per dag kan ägnas åt digitala medier.

Om föräldrar, och personal på förskola, tillämpar detta innebär det en annan aktiv uppmärksamhet, men också sysselsättningar av annat slag. Med mer utevistelse får leken och fysiska aktiviteter mer utrymme. Inomhus gäller det att byta skärmtid mot vanlig lek, där fantasi och kreativitet får flöda. Risken är stor, både i dessa åldrar och även bland äldre ungdomar, att de digitala redskapen som givetvis kan vara både spännande och berikande, får ersätta gemenskap, skapande aktiviteter och utevistelser.

Att ersätta bokläsande med skärmtittande gör något med oss alla, även vuxna. När vi matas med filmer på tv eller dator styrs våra tankar helt av det budskapet, medan vi vid bokläsande kan stanna upp och reflektera, låta den egna fantasin inspireras.

Både bland barn och vuxna har man sett att om mobiltelefonen eller datorskärmen är det sista man styrs av på kvällen, påverkar det ofta sömnen och man får svårare att komma till ro och somna.

Barnläkarföreningen rekommenderar att skapa rutiner där man lägger undan datorn och mobiltelefonen vid måltider och en bra stund innan läggdags.

Vårdnadshavare uppmanas att inte använda skärmen för att trösta eller distrahera barn. Detta trots att det kan vara frestande för vuxna, att låta barnen sysselsätta sig vid skärmen, för att själv få lite egen tid och avkoppling.

Om vardagen upptas av för mycket skärmtid får det negativa konsekvenser för koncentration och stillhet, som är viktiga delar i en väl fungerande vardag.

I skolans värld har man ett antal år pläderat för barns och ungdomars ”egenstudier”, genom att använda de digitala verktygen alltmer.

Nu får Skolverket i uppdrag av regeringen att se till att barns och ungdomars skärmtid minskas. Regeringen föreslår ett minskat användande av digitala verktyg i förskolan. Användningen ska inte längre vara obligatorisk och undervisningen ska i huvudsak vara skärmfri.

Analoga aktiviteter gynnar barns lärande, enligt regeringen. Minskat bruk av skärmar i undervisningen medför även att barnen rör sig mer. När skärmar används ska det ske utifrån ett tydligt vetenskapligt stöd. Det har visat sig att man lär sig läsa sämre med skärmar och får svårare att koncentrera sig, sa arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) på en presskonferens nyligen.

Kyrkoårets fastetid skulle kunna utmana oss kring hur vi umgås med våra digitala redskap. Stillhet och tystnad kan visa sig vara betydelsefulla inslag i vardagen.

Hemmets Vän 8 februari 2024


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Orädd Putinkritiker död
När nöden ger ett gungfly
Oläkta sår från krigsåren
Hur hanterar vi krigshotet?
Komplext när ljusare tider väntar församlingarna – men stora utmaningar för små kristna medier
Den svenska ateistiska eran är över
Våga visa samhörighet
Låt aldrig hoppet slockna
Antisemitisk vind i Sverige
Frånvaron av vuxna


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies