Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Är risktagande del i en karismatisk personlighet?

Veckans kommentar Publicerad: 2024-02-02 10:40

Pingströrelsens grundare William Joseph Seymour tvingades övervinna flera fysiska och sociala utmaningar. Han var halt och blind på ett öga. Han var son till befriade slavar. Trots det blev han i början av 1900-talet ledare för den första pingstförsamlingen i Los Angeles, en marginaliserad grupp människor som samlades i ett enkelt och övergivet stall på Azusa Street.

Seymour var känd för sitt milda och stillsamma sätt. Han var en anspråkslös man. Hans lågmälda, ödmjuka natur kom att prägla församlingen. De trodde att den helige Anden var utgjuten över alla, därför ansåg de att ingen enskild person skulle stå i centrum för uppmärksamheten. Azusa Street blev en symbolisk plats där personlig stolthet och egocentriska tendenser lämnades därhän.

Många av dagens kyrkliga ledare, vanligen män, har mycket att lära av Seymour. Inte minst ifråga om vikten av personlig självkännedom för den som innehar en ledarroll eller chefsposition. I såväl de klassiska frikyrkorna som Svenska kyrkan premieras alltför ofta karisma framför karaktär. Hur kommer det sig?

Förra veckan utkom Avkragad av Visbybiskopen Thomas Petersson. (Boken recenseras på Kulturen, sidorna 6-7) Om några veckor väntas pingströrelsens rapport om förutvarande föreståndaren Daniel Alms maktmissbruk mot person i beroendeställning bli klar.

Två sorters bokslut i två olika kyrkor. I båda fallen med karismatiska män i ledarställning som haft relationer de inte borde ha haft.

När kyrkor växer i storlek och struktur kommer ofta en rad skandaler. Inom pingströrelsen finns berättelser om otrohet och maktmissbruk som en återkommande mörk skugga över några av de mest framstående plattformspredikanterna. I Svenska kyrkan svarar varje diakon, präst och biskop under högtidliga former ”ja” på frågan om de vill ”leva så bland människor, att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens hemlighet?” Petersson ville säkert, men klarade det inte. Inte Alm heller, vad det verkar.

Det är såklart svårt att leda en kyrklig organisation. Det innebär en ständig kamp mellan andlig hängivenhet kontra den mänskliga tendensen till makthunger och personligt framhävande. Till slut blir det en balansgång mellan självkännedom och lockelser.

Den som leder gör det alltid i kraft av sitt förtroende. Det är också så det heter när någon måste entledigas – ”den saknas förtroende för …”. Att riskera sitt förtroende och position genom en relation utanför äktenskapet ter sig därför som ett utslag av dålig impulskontroll och brist på omdöme. De här männen, för det är alltid män, är väl medvetna om risken de tar, att de bara är en hårsmån ifrån att reduceras till galjonsfigurer och därmed avsked. Är detta risktagandet måhända en del i en manlig, karismatisk ledarpersonlighet?

Vad hade hänt om fler kyrkliga män i ledarroll hade lagt personlig stolthet och egocentriska tendenser åt sidan och istället haft ett milt och stillsamt sätt. Varit anspråkslösa med en lågmäld, ödmjuk natur. De hade med stor sannolikhet inte utnyttjat kvinnor i beroendeställning.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Bristande demokrati gör mig orolig
Miljöpartiets kris speglar frikyrkans
Ring din riksdagsledamot!
När kylan slår till är mänsklig värme allt
Församlingarnas julkonserter för tron vidare
Frågor i tid av spänningar
Varför så naivt kring islam?
Ledaren måste motstå estradernas lockelser
Man måste få skriva i övningsboken
Vi måste förbereda oss på en ny verklighet


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies