Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Bevara integriteten i orostider

Debatt Publicerad: 2024-01-18 15:59

Den årliga konferensen Folk och försvar har den här gången tilldragit sig stor uppmärksamhet genom sina alarmerande signaler från nyckelpersoner med god insikt både om svenska förhållanden och med perspektiv på vad som händer på det internationella planet. ”Det kan bli krig i Sverige”, säger man.

”Det är snabba skeenden och det kan gå raskt innan vi är i en försämrad situation”, sa ÖB Micael Bydén till TT efter konferensen, och Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, uppmanade alla att mentalt förbereda sig på att det kan bli krig även i Sverige.

För den som vant sig vid det klassiska uttalandet att ”Sverige har levt i fred under 250 år” blir det kanske svårt att ta till sig ett sådant rakt påstående, som att det kan bli krig i Sverige. Det är därför inte konstigt att det väckt förundran, frågor och oro i vida kretsar. I den debatt som följt märker man en eftertänksamhet hos budbärarna, där de frågar sig om de borde ha uttryckt sig på ett annat sätt. Nu befinner vi oss i ett läge där vi måste skärskåda vår verklighetsuppfattning vad gäller konflikter i världen och fråga oss på vilket sätt Sverige berörs av det nya säkerhetspolitiska läget.

Hur uppfattar vi vår position som nation, samhälle och enskilda individer i förhållande till det som händer i omvärlden? Signalerna från Folk och Försvar baseras på det nya säkerhetspolitiska läget i vår del av världen, vilket bland annat återspeglas i de två konflikthärdarna Ukraina och Mellanöstern. Det som pågår i dessa två regioner tydliggör att vi befinner oss i en multipolär politisk verklighet, där det är svårt att förutse hur dessa två konflikter kommer att utvecklas, eftersom de är kopplade till politiska processer på annat håll i världen.

Storspelarna på den internationella nivån är USA, Ryssland, Kina och Iran. Vad händer till exempel om Trumph blir president i USA och drar sig ur NATO? Om Putin fullföljer sina geopolitiska ambitioner i förhållande till de Baltiska staterna? Om Kina utnyttjar det nuvarande labila världsläget för att angripa Taiwan? Eller om kriget i Gaza utvecklas till en större konflikt mellan Iran och den muslimska världen?

Hur tar vi känslomässigt till oss den här informationen på det personliga planet? Vilka möjligheter har myndigheterna i vårt samhälle att praktiskt förbereda oss för krig inom respektive ansvarsområden? Tidningen Dagen redovisade för några dagar sedan hur samfund och kyrkor förbereder sig för en verklig krigssituation. Svaren ger intryck av att man i olika grad arbetar med att förstärka beredskapen, men att man vill gå försiktigt fram för att inte skapa panik i församlingarna. Spretigheten i svaren visar på behovet att kyrkoledarna möts för att göra en gemensam utvärdering av den information som är tillgänglig. Det vore säkert värdefullt om man också fortsättningsvis kunde finna en struktur för att fortlöpande hålla varandra underrättade om hur man arbetar med frågorna.

Som samhällsmedborgare och kristna rörelser måste vi hantera den akuta situationen från två håll. Alla är vi naturligtvis medmänniskor och samhällsmedborgare tillsammans i Sverige med det gemensamma ansvar detta innebär.

I ett andligt perspektiv kan vi vara trygga med att Gud är den som har allt i sin hand och ”omsluter oss på alla sidor”. Ja visst, men Gud ger oss också ett ansvar när det gäller hur vi gemensamt bär de bördor och förpliktelser som vi kan ställas inför. En sida av detta är att vi själva måste ta ett större personligt ansvar för värderingen av information och beslut, även om tilliten och förtroendet för stat och myndigheter i Sverige är väl omvittnad, vilket är en tillgång i orostider. Det fråntar oss dock inte ansvaret som medborgare att inta en kritisk distans till det som sägs eller till det som begärs av oss av lojalitet. Fruktan och osäkerhet skapar lätt utrymme för olika intressen att komma med sina anspråk på anpasslighet i den nya situationen.

Som kristna behöver vi vara angelägna om att bevara vår integritet som ett Guds folk och inte låta oss anpassas till en sekulär livshållning eller ledas av falska förväntningar om hur den här världsordningen kan förändras – just nu!

Sven Nilsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"
Utvisa dem som hyllar Hamas på svenska gator och torg


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies