Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Varför så naivt kring islam?

Veckans kommentar Publicerad: 2023-11-30 15:59

Islam växer i Sverige. Myndigheten för stöd till trossamfund (förkortas SST) skriver på sin webbplats att ”på mindre än hundra år har Sveriges muslimska befolkning gått från att vara en handfull individer till hundratusentals människor”. Samma myndighet för statistik över antalet medlemmar i olika trossamfund, uppgifter som ligger till grund för storleken på bidragen som betalas ut. En snabb titt på SST:s webbplats ger vid handen att de klassiska frikyrkorna visserligen sammantaget är större än de muslimska samfunden, men trenden är tydlig. De kristna samfunden tappar medlemmar, de muslimska växer mycket kraftigt. Sunnimuslimska Förenade Islamiska Föreningar med cirka 30 000 medlemmar och bas i moskén på Södermalm i Stockholm, är det registrerade samfund och trosinriktning som ökar mest. De har växt med 110 procent (!) de senaste fem åren. Därefter kommer sunnimuslimska samfundet Islamiska Kulturunionen i Sverige som ökat med 42 procent till 19 000 medlemmar samma period. Shiamuslimska Islamiska Shiasamfunden har ökat med 16 procent till 36 000 medlemmar. Att det planeras för fler moskébyggen är naturligt givet medlemsutvecklingen.

I veckans Hemmets Vän skriver stiftelsen DOKU:s undersökande journalist Sofie Löwenmark om planerna. Varje större stad ska ha en moské är tanken och finansieringen, som inte ens pågått ett år, är inget annat än remarkabel med svenska mått mätt. Den tändande gnistan uppges vara koranbränningarna.

Samtidigt är det välkänt att flera svenska moskéer fått pengar från Gulfstaterna. Moskén i Malmö är betald av Qatar. Det var också pengar från Saudiarabien som finansierade moskébygget på Hisingen i Göteborg. Det ligger nära till hands att anta att upplägget är ett liknande nu.

Förra kulturministern Jeanette Gustavsdotter gav myndigheten SST i uppdrag att undersöka på vilket sätt utländsk finansiering av nya moskéer kan förbjudas. SST:s utredare svarade i rapporten ”Förstudie av utländsk finansiering av verksamhet hos trossamfund” att detta inte var ett problem, men att själva frågan kunde bidra till just det eftersom den ”riskerar att bekräfta den misstänksamhet som vissa trossamfund uppfattar att de är utsatta för när de antas rymma extremistiska miljöer”. Den slutsatsen är bara att beklaga. Vi måste överge naiviteten inför islam.

Den som är kristen vet att mission handlar om tro, församlingsplanteringar, förändrade värderingar och nya livsmönster. Svenska Hillsong har som måtto att ”förvandla en nation”. Så är det. Tro och berättelser är starka krafter som påverkar kulturer och kan förvandla nationer. Just därför måste vi tala mer om den muslimska missionen i Sverige. Det pågår en muslimsk församlingsplantering. Hur kan vi som kristna möta den? I förlängningen handlar det om vilket land vi vill vara och lämna över till våra barn.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Bristande demokrati gör mig orolig
Miljöpartiets kris speglar frikyrkans
Ring din riksdagsledamot!
Är risktagande del i en karismatisk personlighet?
När kylan slår till är mänsklig värme allt
Församlingarnas julkonserter för tron vidare
Frågor i tid av spänningar
Ledaren måste motstå estradernas lockelser
Man måste få skriva i övningsboken
Vi måste förbereda oss på en ny verklighet


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies