Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Frånvaron av vuxna

Ledare Publicerad: 2023-11-23 16:00

Människors inflyttning från landsbygd och mindre orter till så kallade miljonprogramsområden i storstäder under 1960-talet och framåt, lade grunden till främlingskap i Sverige. Socioekonomiska faktorer som arbetslöshet, barns och ungdomars försämrade skolresultat, vuxnas frånvaro i ungas liv, skapade sociala och själsliga problem.

”Kampen mot brottslighet börjar i barnkammaren”. Så uttryckte sig försvarsadvokaten Peter Althin för många år sedan i en intervju i Hemmets Vän. Det var något förskollärare och lärare sett ganska länge. Men kanske blev reaktionerna kraftigare när en advokat yttrade det.

Om många vuxna inte sett den verkligheten förut är den uppenbar nu, när polisen kan berätta att barn ner till tio-elva år är beredda att inte bara begå kriminella handlingar som stöld och skadegörelse, utan till och med döda på uppdrag av kriminella gäng.

Närvaron av vuxna i barns och ungas liv saknas i många miljöer. Förebilderna finns inte tydligt, då närvarande föräldrar inte sällan ersätts av kriminellt belastade personer i förortsområdena. När narkotikan fick grepp om många, växte lockelsen att snabbt tjäna pengar till flotta kläder och andra prylar. Dessa tendenser blev svårare att möta för många föräldrar, inte minst i förortsområden, där arbetslöshet, trångboddhet och andra negativa sociala faktorer påverkade människor.

Nu skördar vi resultatet av många års brist på vuxennärvaro bland unga i samhället i stort. Prylsamhället och vuxnas behov av självförverkligande blev viktigare än värme, lyssnande till hur skoldagen varit eller gemensamma aktiviteter mellan vuxna och barn. Sekulariseringen kom också att bidra till bristen på motkrafter till materialism och otrygghet.

Flyttlasspolitiken och byggandet av miljonprogramsområden i storstäderna, där de flesta jobben fanns, ledde ofta till större avstånd mellan generationerna. Samhällsförändringen, i spåren av högre materiell standard, hade positiva effekter, socialt sett. Men det skapade också främlingsskap och ensamhet, som knappast fanns i det gamla bondesamhället. Även om vi varken kan eller vill tillbaka till detta, fanns där värderingar som idag gått förlorade.

Vi kan konstatera den förändrade sociala verkligheten i backspegeln. Denna stora omdaning av Sverige har fått många effekter. Behovet av arbetskraft lade grunden till invandring, som till en början var en tillgång. Men när den blev för omfattande skapade den främlingsskap och vilsenhet, inte minst bland unga. Det fick effekter i bristande skolresultat och sämre med tid och ork för vuxna att vara en positiv närvaro i ungas liv. I detta vakuum började droger ta sig in. Med ökad tillgång på pengar blev det materiella en ersättning för varma, trygga relationer mellan barn och vuxna.

Från 2015 publicerar årligen Nationella operativa ledningsgruppen (Nolg) vid Rikskriminalpolisen en nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället. För många blev det säkert en chock att konstatera att vi hade fått närmare ett 60-tal utanförskapsområden, där kriminalitet frodades på ett mycket hotfullt sätt.

Nu måste kampen föras på många fronter, med delaktighet av hela Sverige, för att återskapa ett varmare, mer närvarande samhälle, som kan bli en stark motkraft mot nedbrytande sociala problem. Det är ingen lätt uppgift. Men alternativet att blunda för den destruktiva utvecklingen blir helt förödande.

Hemmets Vän 23 november 2023


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Orädd Putinkritiker död
När nöden ger ett gungfly
Använd fastetiden väl
Oläkta sår från krigsåren
Hur hanterar vi krigshotet?
Komplext när ljusare tider väntar församlingarna – men stora utmaningar för små kristna medier
Den svenska ateistiska eran är över
Våga visa samhörighet
Låt aldrig hoppet slockna
Antisemitisk vind i Sverige


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies