Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Ledaren måste motstå estradernas lockelser

Veckans kommentar Publicerad: 2023-11-23 15:55

Samtalet om kristet ledarskap, gudstjänstförnyelse och svensk kristenhets framtid är intensivt på många håll just nu. Efter pingstledaren Daniel Alms plötsliga avgång har frågan inom Pingst kommit att handla om trovärdighet, transparens och också om det finns en manlig norm inom pingströrelsen. Är en ledare inom Pingst per definition alltid en man? Kommer pingstsamfundet nu våga välja en kvinna som föreståndare – signalvärdet i en kvinnlig föreståndare vore mycket välkommet.

Också i Equmeniakyrkan söks ny kyrkoledare. Efter 12 år på posten lämnar Lasse Svensson på kyrkokonferensen i augusti 2024. Nomineringarna från kyrkans församlingar ska vara inkomna senast 14 december och sedan bereds valet under våren.

Frågan som valberedningarna nu måste ställa sig är vilka kvalifikationer en kristen ledare måste ha. Vad är kristet ledarskap? Ordet pastor är latin för herde. Det kommer i sin tur av pascere som betyder beta eller utfodra i betydelsen av att ge mat. Det är en utmärkt bild av en kyrklig ledares praktiska uppdrag. Att vara pastor är att ge församlingen andlig näring, men ledarskap i en kyrka är mycket mer än att förklara texter, särskilt idag med de stora estradernas frestelser och internets bekräftelser.

Paulus skriver i breven till Titus och Timotheos om den kristna ledarens karaktär. Den sorts person han beskriver är någon som inte är i behov av berömmelse eller drivs av egna begär i sitt ledarskap. Han talar om någon som är höjd över allt klander i 1 Timotheosbrevet 3:2. Den som ska leda församlingen kan inte leva omoraliskt eller agera oetiskt, menar Paulus. Kanske skulle han säga till valberedningarna att söka efter personer som i sina liv redan visar prov på god karaktär. Den som lever trovärdigt och har förmåga att vårda sina relationer lämpar sig som ledare, tycks Paulus betona.

Samtidigt säger erfarenheten att den pastor som besitter förmågan att få andra i funktion, förmedla passion och känslan av att evangeliet är livsviktigt för staden och världen, hon eller han kommer se sin församling växa. Denna sorts personliga drivkraft hos församlingsledaren är samfundsoberoende. Alla lokala kristna sammanhang som idag växer gör så genom en drivkraftig ledare och kommunikatör.

I bergspredikan talar Jesus om husbyggaren som bygger sitt hus på sand. När stormen kommer rasar huset eftersom grunden inte var att lita på. Församlingsbyggande måste alltid ske utifrån karaktär, frukten i Matteusevangeliet 7:18. Utmaningen är att lära sig känna igen hur Faderns vilja kan avläsas i våra liv. Den sortens ledarskap, som tydligt bygger huset men utan sensationalism eller fokus på person, det har framtiden för sig.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Bristande demokrati gör mig orolig
Miljöpartiets kris speglar frikyrkans
Ring din riksdagsledamot!
Är risktagande del i en karismatisk personlighet?
När kylan slår till är mänsklig värme allt
Församlingarnas julkonserter för tron vidare
Frågor i tid av spänningar
Varför så naivt kring islam?
Man måste få skriva i övningsboken
Vi måste förbereda oss på en ny verklighet


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies