Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Man måste få skriva i övningsboken

Veckans kommentar Publicerad: 2023-11-16 16:19

Visst är det så att digitala Storytel, som säljer ljudböcker i en app i mobilen, köpte anrika pappersboksförlaget Norstedts. Och visst har den digitala lyssningen på deckare och romantiska relationsromaner ökat dramatiskt. Men i den senaste forskningen gällande läsinlärning bekräftas nu gång på gång att det är pappersboken och högläsningen som är avgörande vid inlärning. Människan förstår en text bättre om den är tryckt på papper.

En ny spansk studie visar att barn presterar sämre när de läser på skärm. Forskaren Pablo Delgado bakom studien ser, när det kom till tidsbegränsad läsning, som på en lektion i skolan, att fördelarna med pappersbaserad läsning är särskilt stora. De som läste digitalt överskattade sin förmåga att förstå sammanhang i en text.

Skolverket är inne på samma linje och refererar till studier som funnit att personer som läser på skärm tenderar att förkorta lästiden jämfört med om de läst samma text i pappersformat. Ju kortare lästid, desto kortare tid spenderas också på en given uppgift. Eleverna som löste uppgifterna på en datorskärm arbetade fortare, men det skedde på bekostnad av noggrannhet i läsningen De som läste på skärm hade fler misstag och svarsfel än de som besvarade samma test i pappersformat.

Detta är alltså känt och belagt. Ändå råder en skriande brist på pappersläromedel i svensk skola. Vi har en lärobokskris.

”Tänk dig själv att lära ut gitarrspel till 24 elever med tillgång till 12 gitarrer, varav några saknar strängar. Det må låta som ett lustigt exempel men det är vardag för många lärare”, skrev 14 lärare på DN Debatt i veckan.

Hur har det kunnat bli så här? En av tio lärare tycker sig kunna köpa in alla tryckta läromedel de behöver. Snittet för svenska skolors läromedelsinköp är lägst i Norden. Kostnaden för läromedelsinköp var cirka 1,5 procent av elevkostnaden i slutet av 1980. I dag är motsvarande siffra 0,6 procent. Närmare 30 procent av lärarna kan inte köpa in det nödvändigaste, eller något läromedel över huvud taget.

De 14 lärarna berättar om skolor där det finns pappersböcker och flera klasser måste dela på en uppsättning. Böckerna ska stanna kvar i klassrummet, vilket omöjliggör att ta hem boken och repetera hemma. I andra fall får eleven bara läsa (!) i övningsboken och skriva av övningarna i ett skrivhäfte, för att böckerna ska kunna återanvändas året efter.

Skolan ska lära eleverna att läsa. Hela systemet bygger på att eleverna ska använda böcker. Om man inte läser böcker i skolan eller skaffar sig de vanorna där, ja då kommer man ju inte att läsa helt enkelt.

Det är glädjande att det kommer en lagändring som ger elever rätt till läroböcker och andra läromedel. Det återupprättar en balans mellan lagstiftning, upphovsrätt och undervisningen. Men bristande tillgång till pappersböcker är om något ett tecken på att kommunerna inte klarar huvudmannaskapet för skolan. Skolan behöver bli statlig och barnen behöver böcker.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Israels svar riskerar den nya alliansen
Här är frågorna ni behöver ställa er, Equmeniakyrkan
Det bästa vi vet är dialog med våra läsare
Kanon bra för kultur och människor
Församlingar kan inte ge vård – men vara barnens stöd
Han tonsatte vårt lands själ
Bristande demokrati gör mig orolig
Miljöpartiets kris speglar frikyrkans
Ring din riksdagsledamot!
Är risktagande del i en karismatisk personlighet?


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies