Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Familjehem ställs inför komplexa utmaningar

Veckans nummer Publicerad: 2023-11-16 16:09

För få familjehem och för lite stöd till dessa, men också för stor press på socialtjänsten och att det kan dröja ganska länge innan placering – så sammanfattar Karl Palm, föreståndare och familjehemskonsulent hos Stiftelsen Sveriges Kristna Familjehem, läget i många kommuner i Sverige idag efter den statliga utredning som regeringens utredare Carina Ohlsson presenterade häromveckan. Han talar om vikten av utbildning, stöd och rätt placering.

Det var en diger lunta på 1 300 sidor som utredaren Carina Ohlsson kring samhällsvården lämnade till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall (M) i förra veckan. Utredningen byggde bland annat på intervjuer med barn placerade i samhällsvård, och utredaren menade att varken kommuner, regioner eller stat skötte sina uppdrag på det här området.

Carina Ohlsson berättar om barn som gång på gång tvingats att flytta till nya hem och tvingats byta skola, om de överhuvudtaget fått gå i skolan. Någon hade haft kontakt med 30 olika personer inom socialtjänsten under två års tid, andra berättar hur de utsatts för brott på sina boenden och att de aldrig känner sig trygga.

– I stort sett har alla sagt till oss att de önskar att någon skulle tycka om dem. Om barn och ungdomar känner att ingen tycker om dem så brister tilliten till både vuxna och samhället i stort, säger Carina Ohlsson enligt TT.

Svårt att knyta an

När Karl Palm, föreståndare och familjehemskonsulent hos Sveriges kristna familjehem, hör det säger han spontant att frågan är lite mer komplex än så.

– Man kan säga: Ojdå, alla de här barnen har bott i familjer eller på institutioner där ingen tyckt om dem. Det tror jag inte stämmer. Ja, det finns familjehem som inte sköter sig, och kanske framför allt på institutioner dyker det upp personal som betett sig illa, fortsätter han.

– Men om ett barn placerats för att den till exempel haft en trasslig uppväxt, blivit slaget hemma, varit åsidosatt eller vad det handlar om, då har det ofta också en otrygg anknytning och kan ha svårt att knyta an till andra vuxna. Ett barn som är placerat kan vara överöst med omtanke och kärlek, men ändå fortfarande ha svårt att känna det.

Karl Palm, som själv är utbildad socionom och har arbetat inom socialtjänsten, berättar hur han både då och nu som familjehemskonsulent insett hur viktigt det är med matchningen mellan barnets behov och rätt familjehem.

– När jag får en förfrågan tar jag in så mycket information jag kan få och sedan tittar jag på vilken familj som kan ta emot det här barnet, som passar och matchar för att barnet ska bli sett och uppleva sig omhändertaget på ett bra sätt. Vilken familj har tiden, engagemanget och rätt förutsättningar?

– Om man gör den matchningen bra och seriöst, då blir det mycket, mycket bättre. Om familjen sedan får ett bra stöd med handledning och utbildning, så blir det ännu bättre. Det där med relationer är ganska komplext. Jag brukar säga att det är lagom svårt att vara förälder till tre barn, att få barnen att känna sig sedda och älskade hela tiden.

– Om det sedan kommer in ett till barn, och det barnet visar att det har svårt för vuxna, svårt att knyta an och är avvisande, då kan det bli jobbigt för familjehemmet. Att då få handledning och stöd, att de får höra: ”håll ut, stå ut, det kommer att vända, personen kommer att knyta an men det tar lite längre tid”, det kan vara väldigt viktigt.

Annorlunda för socialtjänsten

– Vi som familjehemsorganisation kan tacka nej till en placering om vi inte tycker att förfrågan matchar något ledigt familjehem. Så är det inte riktigt för socialtjänsten, de hamnar ofta i ett dilemma om de ser att ett barn inte kan bo hemma hos sina föräldrar. Det finns inget överflöd på familjehem, vilket gör matchningen svår. Då kanske de måste placera barnet någonstans där det inte är optimalt. I praktiken kanske de behöver välja mellan institution eller familjehem, och de har bara ett fåtal familjehem att välja mellan. Det är en inbyggd svårighet, fortsätter Karl Palm.

– En socialsekreterare sade till mig: ”Vet du, jag skulle vilja ha 50 familjehem som alla står redo, så vi kunde hitta något som matchar barnet gentemot familjehemmets biologiska barn, geografi och vilken typ av familj det är, och så vidare. Men så ser tyvärr inte verkligheten ut.” Det här påverkar både att det blir ganska många som flyttar mellan olika familjehem, och själva matchningsprocessen.

Är det bristen på familjehem som är grundproblemet idag?

– Om jag ska sammanfatta grundproblemen: Ja, det är för få familjehem, det behövs flera. Men ett problem är också att socialsekreterare är underbemannade och många av dem är nyexaminerade. De flesta socialtjänster och socialsekreterare är jättepressade och hinner idag inte med, både när det gäller utredning och eventuell matchning vid placering.

Läs mer i Hemmets Vän nr 46 – 2023.


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Svenska elever i topp – men stora skillnader
Avigail fri – fyllde fyra i fångenskap
Mayka håller liv i gammal matkultur
Tid att tända ljus och be om fred
"Nöden är större än på länge"
Svenska storsjukhus blöder miljarder
Världen på väg över 2,5 grader varmare
Vägen framåt för församlingen
Sissel bjuder på en musikalisk resa i julens tecken
"Oklart vilken som är äldst"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies