Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Så hittar du rytm i det andliga livet

Veckans nummer Publicerad: 2023-11-16 16:05

Den kristna tron är som en symfoni, och dess rytm är nyckeln till harmoni. Genom daglig bibelläsning, regelbundna gudstjänster och böner formar kristna människor en rytm som inte bara strukturerar vardagen utan också ger näring åt själ och ande. Denna rytm blir en källa till tröst, vägledning och hopp i en värld där lugnet alltmer är en sällsynt företeelse, skriver Åke Hällzon i en kulturessä om betydelsen av goda vanor och daglig påminnelse om Guds närvaro.

Vi går mot kyrkoårets slut. Till helgen är det söndag innan domsöndagen (19 november) och därefter inleds sista veckan innan ett nytt år tar vid. Vart tredje år är texterna desamma, inbäddade i en tradition av liturgi och andakt återspeglas hela spektrumet av våra livsvillkor. Från glädjefyllda triumfer till djupa sorgespel, från tvivlande stunder till hoppets uppståndelse. Bibeltexterna under kyrkoåret är som en resa genom människans känslomässiga landskap.

Glädje och lovsång

Högtider som jul och påsk kännetecknas av glädje och lovsång. Bibeltexterna som berättar om Jesu födelse och uppståndelse sprider en känsla av hopp och triumf. De lyfter fram det övergripande budskapet om kärlek, frid och frälsning, och glädjen återspeglas i våra egna liv och i samhället.

Samtidigt möter vi genom kyrkoåret texter som talar om förlust och sorg, vilket ger en djupare förståelse för lidandets realitet. I dagar som långfredagen reflekterar bibeltexterna över Kristi lidande och död, och det blir en spegel för våra egna tunga erfarenheter. Det är en stund av gemenskap där vi kan finna tröst och hopp genom att känna igen och dela våra egna smärtor.

En resa

Bibeltexterna tar oss också med på en resa genom tro och tvivel. Berättelser om trotsiga profeter och tvivlande lärjungar ger utrymme för reflektion över våra egna andliga strider. De blir en påminnelse om att tvivel inte är uteslutet från tron utan en naturlig del av den andliga resan. Psaltaren, med sina uppriktiga och kraftfulla uttryck, ger röst åt också våra förtvivlade stunder. Samtidigt erbjuder bibeltexterna tröst och hopp genom påminnelser om Guds närvaro och löften om framtida glädje.

Läs mer i Hemmets Vän nr 46 – 2023.


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Svenska elever i topp – men stora skillnader
Avigail fri – fyllde fyra i fångenskap
Mayka håller liv i gammal matkultur
Tid att tända ljus och be om fred
"Nöden är större än på länge"
Svenska storsjukhus blöder miljarder
Världen på väg över 2,5 grader varmare
Vägen framåt för församlingen
Sissel bjuder på en musikalisk resa i julens tecken
"Oklart vilken som är äldst"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies