Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Varför får frikyrka och nykterhet kämpa i motvind?

Debatt Publicerad: 2023-10-26 16:21

Svåra tider i landet. Gängskjutningar, mord, anlagda bränder, sprängningar, koranbränningar, sjunkande skolresultat, parallellsamhällen … Och utomlands svenskar i fotbollströjor som skjuts på öppen gata.

Vårt samhälle står inför svåra utmaningar.

Samtidigt talar debattörer och politiker allt oftare om ”förebyggande insatser”. Tidiga åtgärder ger resultat på sikt, menar de. En lång rad forskare instämmer.

Då infinner sig frågan: varför har samhället, under en lång rad decennier, inte på fullt allvar stöttat de många insatser som både frikyrkan och nykterhetsrörelsen har arbetat med årtionde efter årtionde?

Det fanns en tid, säg för 150 år sedan, då frikyrkan, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen gick i bräschen för ett bättre samhälle.

Alla slet på sin kant, helt ideellt, för att få ordning på Sverige. Och det gav resultat.

Superiet minskade avsevärt, jämställdheten mellan kvinnor och män förbättrades, musiklivet spreds till de djupa folkleden, demokrati och rösträtt infördes … Det var en historiskt enorm insats som gjordes.

De växande frikyrkorna bidrog till att Sverige blev ett bättre samhälle där hög moral, nyktert leverne och ungdomsarbete sattes i fokus. Frikyrkans ungdomsverksamhet växte hela tiden och kom att ge samhället en rejäl skjuts i rätt riktning.

Det var en tid när nästan alla barn gick i söndagsskola och fick sin dos av det kristna budskapets grunder med sig ut i livet. Det fortsatte med engagerat ungdomsarbete, exempelvis Svenska Missionsförbundets Ungdom (SMU).

Men idag?

Det talas offentligt väldigt mycket om arbetarrörelsen och deras ungdomsförbund, men inte lika ofta om frikyrkans barn- och ungdomsarbete. Eller för den delen nykterhetsrörelsens arbete.

Och detta i en tid då de mer än någonsin behöver lyftas fram som föredömliga i arbetet för att ge unga en bättre start i livet. Ekonomiskt är det väl inte precis så att samhället ger ungdomsarbetet det stöd som det är betydligt mer förtjänt av.

Det mesta av frikyrkornas ungdomsarbete finansieras ur församlingsmedlemmarnas egna fickor. Och visst är det så i ideella sammanhang, att medlemmarna själva ska stå för de flesta av fiolerna. Men det förebyggande ungdomsarbetet?

Visst är det så att söndagsskollärare som varje söndag går upp i ottan för att tidigt vara på plats i kyrkan och ta emot barnen gör det av ideella skäl, inte för att få betalt. De gör det för en sak de tror på. Men men det sagt … borde inte stat/kommun satsa betydligt mer på detta? Satsa så att kyrkan som helhet kunde ha råd att ha fler anställa som jobbar med ungdomar? Investeringar som betalar sig i ett framtida bättre samhälle.

Frikyrkan har ett enormt kunskapsförråd och utbud när det gäller ungdomsarbete; miniorer, scouter, barnkörer, ungdomskörer, musikgrupper, tonårsgrupper, konfirmationsgrupper … Listan kan göras lång.

Och nu behövs den här verksamheten mer än någonsin. Nu när samhället ropar efter ”förebyggande” insatser.

Det här är förebyggande arbete. Här läggs grunden för barnens fortsatta liv.

Nog känns det som att kyrkan är bra att ha för samhället när nöden trycker på. Då förväntas kyrkan ställa upp – och ska självklart så göra. Den är till för det. Men inte bara det.

Stat och kommun borde lyfta fram kyrkornas förebyggande insatser betydligt mer, och det inte bara i ord. Kyrkorna borde få större ekonomiska resurser från inte minst staten, men även kommunerna, för att jobba förebyggande.

Det är som att samhället i mångt och mycket glömt vad väckelserörelserna och nykterhetsrörelsen betytt under de decennier som gått sedan väckelsens stora breda genombrott.

I många fall har båda dessa ideella rörelser setts över axeln av vissa grupper i det politiska samhället. Det är dags för politiken nu att växla upp och mer påtagligt stötta församlingarna i deras arbete för att nå fler unga och göra dem till viktiga kuggar i ett framtida demokratiskt Sverige.

Trots allt strävar ju alla mot samma mål, både politiska ungdomsorganisationer, kyrkorna och nykterhetsrörelsen – som de gjorde redan under andra hälften av 1800-talet – att befria människor från olika ok.

Men det är dags att samhället betydligt mer än nu värdesätter det arbete som, inte minst, frikyrkorna jobbar med när det gäller ungdomar.

En ökad satsning på frikyrkans barn- och ungdomsarbete är en klok investering för framtiden.

Rolf Johnsson


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"
Utvisa dem som hyllar Hamas på svenska gator och torg
Stora utmaningar för Mukwege inför presidentvalet i DR Kongo
En motkraft mot halloween
Hoppet lever trots krigets mörker
Inför samvetsfrihet över hela fältet
Även trossamfunden måste stärka säkerheten
Därför kollapsade svenska skolan
Värna den restriktiva alkoholpolitiken


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies