Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Dags att Pingst väljer en kvinna

Veckans kommentar Publicerad: 2023-10-12 16:03

Pingströrelsens samfundsledare Daniel Alm togs ur tjänst med omedelbar verkan förra tisdagen, den 3 oktober. Så skedde efter att en tidigare anställd kvinnlig medarbetare som stått i beroendeställning till Alm hört av sig till den centrala personalfunktionen inom samfundet Pingst – fria församlingar i samverkan, FFS. Enligt Richard Svensson, centralt kommunikationsansvarig för samfundet i Alvik, rörde informationen från kvinnan maktmissbruk och handlingar av sexuell karaktär, läs mer på sidan 2 i del 2 av dagens tidning.

Det hela ska ha pågått under en längre period, enligt Svensson. Informationen ledde till att ordföranden för Pingsts nationella styrelse, Lennart Edström, samma kväll meddelade Daniel Alm att han tagits ur tjänst. Samma beslut fattades av styrelsen i pingstförsamlingen i Västerås där Alm haft en 25 procents tjänst.

För en vecka sedan, torsdag 5 oktober, meddelade Daniel Alm sin avgång som nationell ledare för samfundet Pingst FFS i ett inlägg på Facebook. I inlägget skrev Alm bland annat att ”det som har varit har uppfattats på ett sätt av mig och på ett annat av medarbetaren. Det finns ytterligare ett fall i mitt liv där en relation till en kvinna gått för långt och jag beklagar och skäms över mitt agerande. Jag förstår att mitt uppdrag som föreståndare för Pingst – fria församlingar i samverkan är omöjligt att fullfölja och fortsätta med.”

Alms plötsliga avgång är historisk. Just pingstväckelsen har alltid haft, och har så än idag, tydliga moraliska gränser för otrohet och sexualitet. Ofta har församlingens helgelse explicit betonats i förkunnelsen. Att ledaren för det största av de klassiska frikyrkosamfunden avgår med omedelbar verkan, efter anklagelser om maktmissbruk med inblandning av någon form av sexuell handling, är därför en oerhörd händelse – i synnerhet som Alm är gift.

Anklagelserna och avgången behöver också sättas i perspektiv till samfundets storlek. Det är många personer som föreståndaren i Pingst FFS är satt att leda. Pingströrelsen i Sverige består av 430 fristående församlingar med omkring 85 000 medlemmar. Det är ungefär lika många som invånarna i Umeå, Gävle eller Södertälje.

Män i maktställning som genom sin position utnyttjar kvinnor för tvivelaktiga relationer är inte något nytt. Men när det sker inom kristenheten är det särskilt illa. Kristna ledare har ett speciellt ansvar givet uppdragets andliga dimension. Dessvärre är fenomenet nu regelbundet återkommande. Förutvarande Visby-biskopen, Bill Hybels i Willow Creek eller Hillsong-grundaren Brian Houston är några kända namn de senaste åren. I fallet Daniel Alm rör det sig inte bara om en utan två kvinnor, enligt hans egen text på Facebook.

I kristna miljöer är män inte bara överställda kvinnorna med lön och titel, de har dessutom ett andligt ledningsansvar inför församlingen. De behöver föregå med gott exempel.

En andlig ledare för ett samfund är en offentlig röst och personifierar därmed samfundet i media. Ledaren får lätt en sorts stjärn- och kändisstatus. Det måste alltså ha krävts ett enormt mod av den tidigare anställda kvinnan ifråga att kontakta Pingst FFS och påtala brister i ledarens vandel, inte minst då hon måste ha förstått vad som skulle kunna komma att ske. Det finns liknande berättelser som sopats under mattan.

Alms avgång och anklagelserna mot honom väcker frågor. Vad för sorts maktmissbruk rör det sig om? Har någon mer inom pingströrelsen känt till detta? Och vad säger reaktionerna om kvinnosynen inom samfundet?

Kommentarerna under Alms avgångstext på Facebook, de är hundratals, vittnar om en djupt problematisk syn på ledaren och på män och kvinnor. Teologin som kommer till uttryck är tveksam. Det är idel hjärtan, uppskattande ord, omsorg och böner för Alm. Någon skriver att han är utsatt för ”satans attacker” och får uppmuntrande kommentarer. Trots att det är mannen som enligt egen utsago har stora brister vad gäller moralisk kompass, och mannen som anklagas för maktmissbruk av den utsatta kvinnan, är problemet inte mannens snedsteg utan kvinnan. Det är hon som frestar mannen. Kvinnan jämförs dessutom med djävulen – utan att någon i kommentarstråden reagerar.

Jag vet inte vem kvinnan som anmälde är, men idag går mina tankar till henne. Vilket mod. Det är knappast Alm som är offer i den här historien, det är kvinnorna och Pingströrelsen som kollektiv.

Rent arbetsrättsligt är Pingst FFS enligt lag skyldig att utreda, det finns inga andra vägval. Det är inte så att arbetsgivaren gör något extraordinärt, Pingst FFS har bara följt lagen när Alm togs ur tjänst i väntan på extern utredning.

Alms avgång och rubrikerna kring den har inneburit stor negativ publicitet för Pingströrelsen i nationella tidningar och lokalradiostationer. Det finns få ämnen som sekulära medier älskar som pastorer med bristande moral – lex Knutby. Det är alltså av yttersta vikt att hela historien genomlyses grundligt av den externa utredning som nu startat. Hemmets Vän följer det arbetet.

Det är ett långt och mödosamt arbete som ligger framför för att återskapa förtroendet och likaså förebyggande åtgärder är viktiga: Vilka rutiner ska skapas för att lättare tillvarata utsatta personers vittnesmål? Hur förändras en patriarkal ledarkultur? Och hur ska man förhindra att något liknande sker igen? Ett sätt är att Pingströrelsens nästa ledare blir en kvinna.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Varför så naivt kring islam?
Ledaren måste motstå estradernas lockelser
Man måste få skriva i övningsboken
Vi måste förbereda oss på en ny verklighet
Blicka bakåt för vägen vidare
Hur ska staten garantera svenska judars säkerhet?
"Vi får inte ursäkta den arabiska antisemitismen"
Boken mår bra och läsningen lever
Ska du förstå världen måste du läsa på papper
Återta vuxenansvaret


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies