Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Även trossamfunden måste stärka säkerheten

Debatt Publicerad: 2023-10-05 16:27

Sverigebilden har förändrats radikalt på ett negativt sätt under 2023 internationellt. Sverige är ett litet land vars ekonomi är helt beroende av våra relationer med omvärlden. Nu måste vi skapa och stärka relationerna mellan Sverige och andra länder.

Året har varit omvälvande för oss alla. Allvarliga kriser utmanar våra bilder av det goda livet och våra visioner om ett mänskligare samhälle. Vi har blivit mycket medvetna om gängkriminalitet, skjutningar och brännande av heliga skrifter. Flera länder kräver nu att Sverige måste agera mot koranbränningar. Den senaste tidens koranbränningar har fört in oss på juridisk oprövad mark där det inte går att säga var yttrandefriheten slutar och brottsligheten börjar. Koranbränningar har lett till ett förhöjt terrorhot, därför har Säpo höjt terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala.

Genom dessa bränningar följer försämrade relationer med omvärlden och vi har fått bevittna attacker mot några av Sveriges ambassader. Det verkar inte finnas någon tydlig gräns för var vår grundlagsskyddade yttrandefrihet slutar och hets mot folkgrupp eller förargelseväckande beteende börjar.

Det är koranbränningarna och LVU-lagstiftningen (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), där svensk socialtjänst under en längre tid anklagats för att omhänderta muslimska barn, som bidragit till ett försämrat säkerhetsläge i vårt land.

Under året har en successiv försämring av hotbilden av Sverige skett. En följd av de provocerande koranbränningarna är att kristna i muslimska länder riskeras att utsättas för våld och övergrepp. Nu behövs mer än någonsin tolerans och en dialog mellan olika religioner och ett uppvaknande hos våra politiker för att få stopp på dessa provocerande handlingar som skadar vårt land.

Inget samhälle fungerar utan etiska regler. I olika sammanhang finns förväntningar om hur man bör bete sig för att skapa bästa möjliga samarbetsklimat eller åtminstone minsta möjliga otrivsel för varandra. Här är respekten för olika trosinriktningar viktig, det är en grund för att religionsfrihet ska kunna upprätthållas. Brännande av heliga skrifter är inte saklig religionskritik utan visar på ett förakt, trakasserier och hat. Det stora problemet är hatet, det måste motarbetas.

Vi måste bekämpa alla yttringar som kränker en annan människas tro, som för många människor är helig. Här bör regeringen utreda om befintlig lagstiftning kan tillämpas ifall olika religioners heliga skrifter skändas och om det kan klassificeras som ett hatbrott eller hets mot folkgrupp med gällande lagstiftning. Här bör regeringen se till så att alla heliga skrifter skyddas. Om gällande lagar inte är tillämpliga hoppas jag att Sveriges riksdag och regering tar efter hur andra demokratiska stater har löst denna fråga med yttrandefrihet utan att kränka religioner.

Yttrandefriheten är viktig och ett fundament för en demokrati. Medvetna kränkningar av människors tro är ett allvarligt hot mot rätten till tro och religionsutövning. Regering och riksdag bör skyndsamt arbeta med dessa frågor, för koranbränningarna eller brännande av andra heliga skrifter kommer inte att upphöra förrän våra myndigheter fått till en lag som kan stoppa denna form av kränkningar.

Mitt i detta kaos finns också hotbilden med riktade terroristattacker mot kyrkor och andra trossamfund. Nu lär Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) trossamfunden hur de kan skydda sig. Synagogor har länge varit en måltavla för terrorister av olika schatteringar. Men under den senaste tiden har även moskéer och kyrkor fått del av detta.

MSB arbetar nu med att förbättra säkerheten i den offentliga miljön, där trossamfundens lokaler utgör en viktig del. Målet är att höja medvetenheten både hos personalen som arbetar i trossamfunden och hos besökare. Därför är det viktigt att hålla uppsikt och regelbundet göra en kontroll över sina lokaler. I samband med attentatet i Stockholm på Drottninggatan blev frågan om terrorhot aktuell, men genom koranbränningarna och gängkriminaliteten är denna fråga åter högaktuell. Här måste nu alla trossamfund skaffa sig en strategi och målmedvetet stärka säkerheten.

Låt oss arbeta för yttrandefrihet som utgår ifrån respekten för våra medmänniskor och dela med oss till vårt samhälle av det som är heligt för oss. Heligt är något som förtjänar vördnad och respekt. Heliga ting ska behandlas med stor omsorg och ges större respekt.

Sören Carlsvärd


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"
Utvisa dem som hyllar Hamas på svenska gator och torg
Stora utmaningar för Mukwege inför presidentvalet i DR Kongo
En motkraft mot halloween
Varför får frikyrka och nykterhet kämpa i motvind?
Hoppet lever trots krigets mörker
Inför samvetsfrihet över hela fältet
Därför kollapsade svenska skolan
Värna den restriktiva alkoholpolitiken


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies