Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Nolla momsen för nyhetsmedier

Ledare Publicerad: 2023-09-28 14:32

En fri press är en förutsättning i en demokrati. Sverige är nu på väg att få ett nytt, moderniserat mediestöd som utifrån ett modernt medielandskap har ambitionen att säkra en granskande journalistik och nyhetsmedier över hela landet. Men, även det som är bra kan bli bättre. Viljan att adressera frågan om ett kvalificerat momsundantag för allmänna nyhetstidningar lyser, exempelvis, med sin frånvaro.

Den 15 juni i år överlämnade regeringen sin proposition ”Ett hållbart mediestöd för hela landet”. Arbetet med mediestödsutredningen, som ligger till grund för propositionen, har skötts på ett transparent och konstruktivt sätt. Hur stödet för mediebranschen utformas är avgörande och här har regeringen lyssnat in den kunskap som finns i branschen.

Men, arbetet med att få det nya mediestödet på plats brådskar. Det gamla löper ut den sista december. Det är mot den bakgrunden svårt att förstå varför regeringen arbetar så långsamt, utredningen överlämnades för drygt 15 månader sedan. Engagemang kring utformningen av det nya mediestödet saknas inte. Tidningsbranschen är hårt pressad med vikande annonsoch prenumerationsintäkter där mediekonsumtionen är under förändring och blir allt mer digital. Förmågan att bygga upp digitala läsarintäkter kommer därför vara helt avgörande för tidningarnas överlevnad. För det är inte annonsmarknaden som har svårigheter, under senaste decenniet har den ökat med cirka 30 procent samtidigt som nyhetsmediernas intäkter minskat med cirka 50 procent under samma period. Det är techjättar som Google och Facebook som kapar en allt större del av annonsintäkterna.

Flera, däribland vi på Hemmets Vän, kritiserade utredningens förslag då den var alldeles för fokuserad på lokala och regionala nyhetsmedier på bekostnad av nischade rikstäckande medier som exempelvis tidningen du nu håller i din hand. Denna kritik har regeringen tagit till sig. De skriver att ”även rikstäckande medier fyller en viktig demokratisk funktion. Det är ur ett demokratiskt perspektiv av stor vikt att det vid sidan av public service finns livskraftiga medier på den nationella marknaden. Det är också viktigt att det finns medier som riktar sig till målgrupper som annars är underförsörjda i nyhetsutbudet.” För oss på Hemmets vän är detta avgjort hoppingivande läsning.

Frågan om att nolla momsen är viktig av en rad skäl. I ljuset av att techjättar som Google och Facebook, som inte betalar någon nämnvärd skatt i Sverige och inte investerar i egen journalistik, är det en fråga om att skapa rättvisa konkurrensförhållanden. En nollad moms minskar också behovet av mediestöd. Ett kvalificerat momsundantag finns i bland annat Norge och Danmark. Att denna fråga inte utretts är obegripligt då EU den 5 april 2022 ändrade på mervärdesskattedirektivet och gav medlemsstaterna rätten att införa nollskattesatser på flera varor och tjänster, däribland tidningar. Frågan som kulturminister Parisa Liljestrand måste besvara är varför hon inte vill nolla momsen för nyhetsmedier?

Hemmets Vän 28 september 2023


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Antisemitisk vind i Sverige
Frånvaron av vuxna
Ge inte upp!
Nu får vi inte tiga
Döden gör oss levande
Ny oförutsägbar tid
Rådvilla inför våldet
Frihamnskyrkan en inspirerande hälsning till Nordens församlingar
100 miljoner extra till civilsamhället är välkommet
Omvändelse under galgen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies