Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Länsstyrelsen varnade kommunen för jordskred

Veckans nummer Publicerad: 2023-09-28 14:18

Det är oklart vad som orsakade helgens omfattande skred utanför Stenungsund. Men redan för tre år sedan larmade länsstyrelsen om riskerna med att bygga i området.

– Det är ett under att inte fler kom till skada, säger Andreas Lidholm, tillförordnad chef på länsstyrelsen.

I ett yttrande till Stenungsunds kommun från 2020, som P4 Väst var först att rapportera om, hävdade länsstyrelsen att marken i området är olämplig för bebyggelse. Myndigheten såg risker för olyckor, översvämningar och erosion och var kritisk till det byggprojekt som dragits i gång i anslutning till E6:an i höjd med Stenungsund. Även Statens geotekniska institut (SGI) gjorde samma bedömning.

Planen upphävdes aldrig

Länsstyrelsen skrev bland annat att detaljplanen inte kunde accepteras under ”nu kända förhållanden”.

Andreas Lidholm, länsarkitekt och tillförordnad chef på samhällsbyggnadsenheten på länsstyrelsen i Västra Götaland, uppger att Stenungsunds kommun efter yttrandet gjorde flera justeringar.

– Förenklat handlar det om två delar. Dels genomförandet av avtalet mellan kommun och exploatör men också om hur man ska hantera huvudmannaskapet för platsen. SGI tryckte på att kommunen ska vara huvudansvarig för vägarna för att säkerställa god kvalitet, säger Lidholm.

– Kommunen gjorde ett antal förtydliganden utifrån det vi påpekat och därav valde vi att inte upphäva planen, fortsätter han.

”Svåra förutsättningar”

Hur ser du på helgens jordskred med tanke på den kritik som ni framförde redan 2020?

– Det är fruktansvärt. Men det är viktigt att poängtera att detta är inget unikt projekt och det är ingen unik detaljplan. Vi är ett län med svåra förutsättningar, inte bara vad gäller geotekniska frågor utan också om stigande vattenflöden och så vidare. Såna här yttranden gör vi till andra kommuner också, säger Andreas Lidholm.

Läs mer i Hemmets Vän nr 39 – 2023.


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Svenska elever i topp – men stora skillnader
Avigail fri – fyllde fyra i fångenskap
Mayka håller liv i gammal matkultur
Tid att tända ljus och be om fred
"Nöden är större än på länge"
Svenska storsjukhus blöder miljarder
Världen på väg över 2,5 grader varmare
Vägen framåt för församlingen
Sissel bjuder på en musikalisk resa i julens tecken
"Oklart vilken som är äldst"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies