Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Värna den restriktiva alkoholpolitiken

Debatt Publicerad: 2023-09-21 14:33

Ju mer det forskas om alkoholkonsumtion desto fler myter punkteras. Det stämmer till exempel inte att en viss mängd alkohol skulle vara nyttig och förebygga hjärt- och kärlsjukdom. Tvärtom ökar alkohol risken för olycksfall och sjukdom, till exempel olika former av cancer, samt orsakar stort lidande för individer och kostnader för samhället. Ju mer alkohol man dricker, desto större risk. Därför anpassar Socialstyrelsen nu sina rekommendationer rörande riskbruk av alkohol och föreslår att fler ska erbjudas stöd av vården. Man följer exemplet från andra länder, som Danmark, Storbritannien och Kanada, som också sänkt sina gränser för rekommenderat alkoholintag.

Faktum är att det inte finns någon säker gräns för alkoholkonsumtion. Enligt de nordiska näringsrekommendationerna bör man helt och hållet avstå från alkohol. Det är därför glädjande att alkoholkonsumtionen hos den svenska befolkningen har minskat under senare år. Minskningen är störst bland de yngre. 2022 svarade 38 procent av eleverna i årskurs 9 att de druckit alkohol det senaste året. Motsvarande siffra för år 1971 låg kring 90 procent. Mätt i ren alkoholmängd drack ungdomarna nästan fyra gånger så mycket för femtio år sedan jämfört med idag.

Detta är en positiv utveckling som alla goda krafter måste slå vakt om och förstärka. Alkoholkonsumtion är inte längre en lika stark symbol för att bli vuxen, ju fler i kompisgänget som lever nyktert och livsbejakande desto lättare blir det att själv välja bort alkohol och andra droger. Att i familjer, föreningar, församlingar och annat fritidsliv bygga positiva alkoholfria miljöer är oerhört viktigt. Vi inom Blåbandsrörelsen gör vad vi kan för att bidra till detta. Just nu har vi till exempel en aktiv satsning på att stödja anhöriga till missbrukare genom föreläsningar och anhörighelger runt om i landet.

Politiker och verksamhetsansvariga har ett stort ansvar att stödja den ideella sektorn och att ta till sig de nya forskningsrönen och därav följande riktlinjer. Socialstyrelsens nationella riktlinjer innehåller rekommendationer till hälso- och sjukvården om stödinsatser till personer med riskbruk av alkohol. När gränserna för riskbruk sänks för män måste man kunna erbjuda rådgivande samtal till fler människor än idag, en utmaning för dem med övergripande ansvar att fördela resurser i hälso- och sjukvården.

Det är även viktigt att inte rasera den restriktiva alkoholpolitiken som bidragit till lägre konsumtion och färre skador. Sverige måste inom EU kämpa för att vi av folkhälsoskäl ska få återta förlorad mark efter EU-inträdet när det gäller införselkvoter, alkoholreklam och hemleverans av alkohol, vare sig den levereras av Systembolaget eller privata företag. Om den kampen ska kunna föras med trovärdighet kan man inte samtidigt underminera det svenska försäljningsmonopolet genom att själv tillåta privat försäljning vid sidan av Systembolaget. Blå Bandet kräver därför att planerna på så kallad ”gårdsförsäljning” av alkohol skrinläggs en gång för alla.

Mikael Hansson, förbundsstyrelseledamot
Johan Sjöö, verksamhetsstrateg,
Sveriges Blåbandsförbund


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"
Utvisa dem som hyllar Hamas på svenska gator och torg
Stora utmaningar för Mukwege inför presidentvalet i DR Kongo
En motkraft mot halloween
Varför får frikyrka och nykterhet kämpa i motvind?
Hoppet lever trots krigets mörker
Inför samvetsfrihet över hela fältet
Även trossamfunden måste stärka säkerheten
Därför kollapsade svenska skolan


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies