Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Frihamnskyrkan en inspirerande hälsning till Nordens församlingar

Ledare Publicerad: 2023-09-21 14:25

När Smyrnaförsamlingen blev Frihamnskyrkan i söndags är det på alla sätt en historisk händelse. Norden har fått en ny katedral. Omfattningen av projektet och det sätt det genomförts är något oerhört och vittnar om församlingens mod, en stark kärlek till sin stad och stor förtröstan på Gud.

Det har byggts många kyrkor under 1900-talet, särskilt under 1970- och 1980-talen men också i närtid, men ingen kommer i närheten av Smyrnaförsamlingens nya Frihamnskyrkan. Med en total golvyta om 11 000 kvadratmeter är det Sveriges största kyrka. För att förstå hur stort det är kan jämföras med en fullstor fotbollsplan som är drygt 7 140 kvadrat. Skulle Frihamnskyrkan vara kyrka i ett plan skulle den omfatta en och en halv fotbollsplan.

Smyrnaförsamlingen grundades i november 1922 av 123 medlemmar som lämnar församlingen Betel, då Göteborgs fjärde baptistförsamling. Det är en delning i samförstånd. De kvarvarande medlemmarna i Betel överlämnar en grundplåt till den nya församlingens byggnadsfond för att visa att det är ett lämnande utan konflikt. De 123 köper marken vid Haga kyrkogata och församlingens första kyrka invigs 1924. Sedan dess har Smyrnakyrkan varit en känd byggnad vid Allén i centrala Göteborg. På 1980-talet tillkom den karaktäristiska glasentrén. Den skulle symbolisera öppenhet. När renoveringsbehovet blev alltmer trängande under tidigt 2000-tal föddes en vision hos en grupp medlemmar. Vad och var skulle Smyrnakyrkan vara i en stad som höll på att transformeras från varvs- och arbetarstad till ett internationellt och högteknologisk innovationscentrum? Efter att stadsdelen Eriksberg byggts hade politikerna redan börjat omvandla Norra Älvstranden till ett it-centrum.

Efter tio år av samtal och utvärderingar fattas sommaren 2019 det djärva beslutet att sälja fastigheten i Haga. Pengarna från försäljningen ska gå till att bygga något nytt, mer ändamålsenligt. Det är ett steg i tro och mod.

Församlingens mod märks. När biskop Susanne Rappman i söndags höll tal i invigningsgudstjänsten underströk hon att Gud inte bor i hus. Han bor i människors hjärtan. Men Frihamnskyrkan, det fysiska huset, är ett synligt tecken på att Gud finns närvarande i staden. I Svenska kyrkan där biskop Rappman verkar, är det svårt att lämna, menade hon. Även det som inte längre fungerar är svårt att avsluta inom Svenska kyrkan – det har alltid funnits. Hon gratulerade församlingen till modet att lämna sådant som inte längre fyller sitt syfte.

Att Frihamnskyrkan byggs och blir klar enligt plan är på många sätt ett mirakel. Byggprojekt har vanligen en enda beställare. När församlingen bygger sin nya kyrka finns över 3 000 medlemmar och lika många viljor. Att församlingens byggrupp och ledning klarat att hantera en komplex byggprocess och samtidigt kunnat förankra och förklara alla beslut för församlingen är beundransvärt. Har en församling viljan och visionen kan Gud göra det möjligt.

Finansieringen visar också på mod, vilja och tro. Utan något som helst bidrag från det offentliga har församlingen finansierat ett bygge för 350 miljoner. Tidigare generationer var kloka och investerade i en centralt belägen fastighet. Tack vare försäljningen av den, och tack vare goda kontakter i Swedbank, möjliggjordes den nya kyrkan.

Att staden Göteborg väljer att säga ja till och samverka med församlingen inför bygget av en jättekyrka som första märkesbyggnad i en helt ny stadsdel, visar det på vikten av att församlingarna har goda relationer med förtroendevalda och tjänstemän. Förtroende byggs under många år.

För församlingen är inflyttningen i den nya kyrkan inte ett avslut. Det är nu det nya måste skapas. Man är inte längre Smyrnakyrkan i Haga. Att utforma en ny identitet som församling, på en helt ny och än så länge rätt ödslig plats, kommer att bli en omfattande process. Å andra sidan finns gott om tid, först om 10 till 15 år kommer Frihamnen att vara bebyggd.

Frihamnskyrkan kommer att tjäna sin stadsdel och staden Göteborg i flera generationer. Den kommer att bli en social fyrbåk som lyser för alla i staden, som kommunalrådet Hampus Magnusson uttryckte det under söndagens invigning. Men framförallt är Frihamnskyrkans tillblivelse och processen genom hur den kom till, en hälsning från himlen till Nordens alla frikyrkor: Det går. Det är möjligt. Om en församling vill, om visionen finns, ja, då kommer Gud välsigna. Det går att göra avtryck för generationer med Guds hjälp.

Frihamnskyrkan visar också på vikten av vision och entreprenörskap. Ingenting kan skapas som inte först har tänkts. Men om visionen tillåts fortplanta sig hos flera kan den bli en urkraft som leder mot framtiden.

Och nu står den på plats i ensamt majestät på en öde pir invid Göta älv.

Må många församlingar besöka Frihamnskyrkan och bli inspirerade i sina lokala sammanhang. Gud har kraften om vi har viljan.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Antisemitisk vind i Sverige
Frånvaron av vuxna
Ge inte upp!
Nu får vi inte tiga
Döden gör oss levande
Ny oförutsägbar tid
Rådvilla inför våldet
Nolla momsen för nyhetsmedier
100 miljoner extra till civilsamhället är välkommet
Omvändelse under galgen


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies