Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

100 miljoner extra till civilsamhället är välkommet

Ledare Publicerad: 2023-09-14 15:41

I dagarna presenterar regeringen de olika delarna av nästa års statsbudget. En av nyheterna som fått ganska lite uppmärksamhet är att civilsamhället (föreningar, församlingar etcetera) ska få ökade statsanslag med 100 miljoner kronor årligen. För många föreningar, som idag har mycket pressad ekonomi, är detta välkomna nyheter. Det är också ett erkännande från regeringen om vikten och värdet av civilsamhället.

Regeringen framhåller civilsamhällets insatser under covidpandemin och hur föreningar hjälper människor på flykt från krigets Ukraina. Regeringen vill stärka det civila samhällets förutsättningar att verka och göra insatser för människor i sammanhang där sådana organisationers stöd är direkt avgörande. Dessa medel ska framför allt gå till organisationer som arbetar med människor i särskilt utsatta situationer för att mildra konsekvenserna av den ekonomiska krisen.

Eller som socialminister Forssmed uttryckte det: ”Nu vill regeringen långsiktigt stärka det civila samhällets förutsättningar att verka för utsatta människor.”

Det utökade anslaget är ett välkommet tillskott. Samtidigt bör vi ha ett långsiktigt synsätt på hur ideella sektorn ska vara organiserad och finansierad. Sverige som land utmärker sig genom att ha väldigt många ideella föreningar, inom olika områden, idrottsföreningar, frikyrkor, hundklubbar, föreningar för socialt arbete, hembygdsföreningar och så vidare.

Sverige är också ett land som utmärker sig genom stora offentliga bidrag till dessa föreningar. Stat, regioner och kommuner ger årligen generösa bidrag vilket skapar en ekonomisk bas för ett antal nationella organisationer.

Men ideella sektorn är inte en del av statsförvaltningen. Den är inte del av kommunal verksamhet och ska inte styras som en del av den.

Denna självständighet är viktig och ett alltför stort ekonomiskt beroende av stat och offentlig sektor hotar på sikt denna självständighet.

På sikt bör statsanslagen ses över och överföras till andra finansieringsformer, exempelvis genom avdragsrätt på gåvor, vilket den tidigare alliansregeringen införde, i begränsad form. Detta tillämpas i ett antal andra länder, med en större omfattning än i Sverige.

Ideella sektorn och civilsamhället är en omistlig del av en väl fungerande demokrati. Och långsiktigt behöver vi väl genomtänkta spelregler i förhållande till offentlig sektor.

Hemmets Vän 14 september 2023


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Underskattat motstånd
Orädd Putinkritiker död
När nöden ger ett gungfly
Använd fastetiden väl
Oläkta sår från krigsåren
Hur hanterar vi krigshotet?
Komplext när ljusare tider väntar församlingarna – men stora utmaningar för små kristna medier
Den svenska ateistiska eran är över
Våga visa samhörighet
Låt aldrig hoppet slockna


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies