Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Bekämpa alla yttringar som kränker en annan människas tro

Debatt Publicerad: 2023-08-24 16:07

I veckan som gick höjde Säpo terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala. Detta sedan Al-Qaida uppmanat till terrorattacker i Sverige. Även ledaren för shiarörelsen Hizbollah i Libanon har uppmanat till ”bestraffning” av den som skändar Koranen.

Det är koranbränningarna och LVU-kampanjen, där svensk socialtjänst under en längre tid anklagats för att omhänderta muslimska barn, som bidragit till ett försämrat säkerhetsläge i vårt land. Under året har en successiv försämring av hotbilden för Sverige skett. Nu har också den brittiska regeringen kommit med reserekommendationer där man säger ”att det är mycket troligt att terrorister försöker utföra attacker i Sverige”. Även försvarsmakten höjer terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala.

En följd av de provocerande koranbränningarna är att kristna i muslimska länder riskeras att utsättas för våld och övergrepp. I Pakistan angrep och vandaliserade en grupp muslimska aktörer kyrkor och bostäder i ett kristet område. Nu behövs mer än någonsin en tolerans och dialog mellan olika religioner och ett uppvaknande hos våra politiker för att få stopp på dessa provocerande handlingar som skadar vårt land.

Sverige har länge varit ett föregångsland på många områden. Vår historia har lärt oss betydelsen av rättvisa, mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Denna insikt utgjorde en förutsättning för vår utveckling, låt oss inte glömma det när vi idag bygger vårt samhälle och vill inkludera alla våra medborgare. Även i en utvecklad demokrati som vår måste människovärdet och de mänskliga rättigheterna ständigt värnas.

Inget samhälle fungerar utan etiska regler. Här har vi som kyrka ett stort ansvar att stå upp för religionsfrihet, moral och etik och vara riktningsgivare för vårt samhälle. Mellan olika grupper i samhället finns informella normer, värderingar och regler för att samspelet mellan människor ska fungera. I olika sammanhang finns förväntningar om hur man bör bete sig för att skapa bästa möjliga samarbetsklimat eller åtminstone minsta möjliga otrivsel för varandra. Här är respekten för olika trosinriktningar viktig, det är en grund för att religionsfrihet ska kunna upprätthållas. Brännande av heliga skrifter är inte saklig religionskritik utan visar på ett förakt eller en form av trakasserier.

Vi måste bekämpa alla yttringar som kränker en annan människas tro som för många människor är helig. Här bör regeringen utreda om befintlig lagstiftning kan tillämpas ifall olika religioners heliga skrifter skändas och om det kan klassificeras som ett hatbrott eller hets mot folkgrupp.

Här bör regeringen se till så att alla heliga skrifter skyddas, såsom Bibeln, Talmud och Koranen. Om gällande lagar inte är tillämpliga hoppas jag att Sveriges riksdag och regering tar efter hur andra demokratiska stater har löst denna fråga med yttrandefrihet utan att kränka religioner.

Yttrandefriheten är viktig och ett fundament för en demokrati. Medvetna kränkningar av människors tro är ett allvarligt hot mot rätten till tro och religionsutövning. Regering och riksdag måste skyndsamt arbeta med dessa frågor, för koranbränningarna eller brännande av andra heliga skrifter kommer inte att upphöra förrän våra myndigheter fått till en lag som kan stoppa denna form av kränkningar.

På en pressträff i fredags meddelade regeringen att de tänker tillsätta en utredning som ska se över ordningslagen så att man ska kunna neka tillstånd för koranbränningar med hänvisning till rikets säkerhet. Detta är bra, men utredningen har ett år på sig och det är alltför senfärdigt. Innan en ny lag gått igenom i riksdagen tar det ytterligare en tid – alldeles för lång tid. Nej, regeringen måste handla nu!

Kyrkans ärende är att sprida barmhärtighet, ljus och hopp. Därför måste kyrkan i Sverige sätta ned foten och entydigt visa på att det är oacceptabelt att i vår tid kunna bränna heliga skrifter för att provocera andra människors tro och religionsutövande. Kyrkan behöver ännu mer vara vägvisare för våra ibland aningslösa politiker för att de ska inse vilken stor betydelse respekten för våra olika religioner och heliga skrifter är!

I förra veckan samlades religiösa företrädare i Stockholms moské för att samtala om den kris som koranbränningarna lett till. Efter mötet uttalades att man ser med bestörtning på de allvarliga och hatiska handlingar som drabbat muslimska gemenskaper. Man lyfter också FN:s barnkonvention, där det framhålls att barn har rätt till andlig utveckling. Man menar att skymfandet av tro skadar barn och unga.

Fokus måste ligga på ansvarstagande och respekt för våra medmänniskors behov. Detta är en gåva som kyrkan ska förvalta på bästa sätt för att vara en betjänande och aktuell kyrka. Kyrkan har en uppgift att avväpna ondskans framfart, be för fred och försoning, mänskliga rättigheter samt religionsfrihet.

Sören Carlsvärd


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Därför kollapsade svenska skolan
Värna den restriktiva alkoholpolitiken
Finland stod emot – behöll friheten
Hat mot våra grundläggande värderingar kan inte accepteras
I Sverige saknar man respekt för sina medmänniskor
Hög tid för ny era av samhällsbyggande
Både vetenskap och historien talar till kristendomens fördel
Bokbränning är ett brott mot yttrandefriheten
Att ha identiteten på rätt ställe
Könsalternerande ingrepp på unga saknar positiva effekter


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies