Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Hög tid för ny era av samhällsbyggande

Debatt Publicerad: 2023-08-18 09:31

Utanför piskar regnet mot fönstret och blixtar lyser upp i natthimlen. Det är stormen ”Hans” som sveper förbi Örebro. Precis som så många andra suckar jag över bristen på sol och värme denna sommar. Vädret är dock inte vårt främsta bekymmer. Vårt land är i stora behov av politisk handlingskraft för att ta tillvara framtidens möjligheter, för nya jobb och en starkare välfärd. Trots att de politiska utmaningarna troligen aldrig varit lika stora och komplexa måste vi våga tänka nytt. Det är dags för en nybyggarera i Sverige!

Sverige är nu i en lågkonjunktur, med hög inflation och ett säkerhetsläge som ställer helt nya krav. Vi ser en brist på bostäder och arbetskraft, en energiförsörjning som inte klarar en nyetablering av företag och transportsystem som är överbelastade. Skolan, vården och äldreomsorgen har stora utmaningar. Detta är resultatet av många år med politiker som slarvat bort en rad av år med högkonjunktur och låg ränta.

Nu, efter finanskris, migrationskris och en långvarig pandemi, vill vi kristdemokrater visa på en väg ut ur lågkonjunkturen och in i en framtid som klarar en grön omställning, tillväxt, energiförsörjning, fungerande infrastruktur, säkerhet och en välfärd i världsklass.

Undertecknad har fått i uppdrag att leda en särskild arbetsgrupp – Samhällsbyggarkommittén – som tar fram förslag för hur vi snabbare ska kunna lösa de samhällsproblem som finns och få bort flaskhalsar och hinder för att få fart på samhällsbyggandet. Det handlar om konstruktiva och konkreta lösningar för att låsa upp politiken och byråkratin.

Detaljregleringar och förslag om hur hushåll och företag kan kontrolleras och styras är inte vägen framåt. Då går Sverige en framtid till mötes där vi har att konkurrera med låga löner och stötta upp med statsbidrag till de delar av landet som hamnar efter. Nu behövs exempelvis regelförenklingar, nya finansieringsformer och ny lagstiftning som ökar tempot i samhällsbyggandet och röjer bort hinder.

I arbetet med att ta fram förslag som möjliggör en ny era av samhällsbyggande får alla konstruktiva krafter bidra. Inspel från representanter från akademin och relevanta branscher ska användas för att vända på varje sten i sökandet efter nya och effektiva åtgärder. Företag, organisationer och offentlig sektor ska kunna och våga ta initiativ som frigör lösningar och sätter fart på byggandet av framtidens Sverige.

Hans Eklind, riksdagsledamot (KD), Örebro län


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Därför kollapsade svenska skolan
Värna den restriktiva alkoholpolitiken
Finland stod emot – behöll friheten
Hat mot våra grundläggande värderingar kan inte accepteras
I Sverige saknar man respekt för sina medmänniskor
Bekämpa alla yttringar som kränker en annan människas tro
Både vetenskap och historien talar till kristendomens fördel
Bokbränning är ett brott mot yttrandefriheten
Att ha identiteten på rätt ställe
Könsalternerande ingrepp på unga saknar positiva effekter


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies