Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Jag ser – nykter sommar för barnens skull!

Debatt Publicerad: 2023-07-20 16:40

Rubriken är en sammansättning av Blå Bandets verksamhet ”Jag Ser” och den återkommande uppmaningen till vuxna att tänka över sin alkoholkonsumtion och helst avstå helt när man har barn omkring sig. Nyligen uppmärksammades i nyhetsinslag i tv och tidningar att alkoholkonsumtionen ökar under sommaren. En av flera orsaker är alkoholpositiva inlägg i sociala medier som kan bidra till att fler dricker mer.

Sommaren är härlig med mer tid för familjer att vara tillsammans. Sol, bad, utflykter, grill och andra fester hör semestertider till. Men tyvärr blir det ofta även mycket mer öl, vin och sprit. Ibland tror föräldrar att det inte gör något att dricka alkohol, men redan vid måttlig konsumtion märker barn hur de vuxnas beteende förändras. Detta skapar osäkerhet och oro. Även hos dem som uppfattar sig som ”normalkonsumenter” påverkar det barnen.

Barn ser, känner och förstår mycket mer än vi ofta tror. Vi vet att många barn bär på negativa erfarenheter av vuxna som dricker alkohol. De märker hur vuxna förändras. Tyvärr drabbas också många barn av att vuxna dricker så mycket att de inte längre kan ta hand om barnen på ett tillfredställande sätt. Därför är det viktigt att omgivningen reagerar och påminner om att barnens trygghet alltid måste sättas i första hand.

En sammanvägd forskning från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) visar att 20 procent av barnen i Sverige har under sin uppväxt haft en förälder med alkoholproblem; det innebär omkring 430 000 barn. 15 procent har påverkats negativt av att en förälder dricker alkohol, det vill säga cirka 320 000 barn.

Det är en hisnande siffra, 320 000 barn som påverkas negativt på grund av förälders alkoholkonsumtion. Utöver detta kommer de barn som växer upp i familjer med andra svårigheter. Det kan vara psykisk ohälsa, sociala problem med mera, det som Blå Bandets verksamhet ”Jag Ser” har valt att kalla ”krångel”.

Junis har frågat landets 290 kommuner hur många barn som får stöd via kommunala insatser. Svarsfrekvensen är god, 75 procent, men svaret på hur många, eller rättare sagt hur få, barn som får stöd är skrämmande lågt. 3 665 barn. Ja, det står rätt, det saknas inga nollor.

Därför är det skönt att veta att det finns många ideella organisationer som täcker upp och möter fler barn som behöver trygga vuxna. Du och jag kan också vara det. Att säga hej när du möter barn är ett första steg som egentligen är naturligt. Att bli sedd och uppmärksammad kan betyda så mycket. Det är ett av de grundläggande råden i Blå Bandets information från ”Jag Ser”.

Det är lätt att vi pratar över huvudet på de barn som vi är extra oroliga för, med bekanta, grannar och arbetskamrater. Men det barnen behöver är en vuxen som sätter sig ner på deras nivå, ser dem i ögonen och visar dem omsorg. De barn som klarar sig bäst, trots föräldrarnas omständigheter, gör det för att de blivit sedda av en vuxen person i sin närmiljö. Det innebär att också något litet du gör för ett barn kan ha stor betydelse för barnets liv och framtid.

Det kan vara svårt att förstå om ett barn har det krångligt hemma. Barn kan uttrycka det på flera olika sätt. Det går inte att veta hur ett barn har det hemma bara genom att se hur barnet beter sig. Därför är det viktigt att inte endast utgå från barnets agerande när du bedömer situationen. Om du är orolig för ett barn bör du göra något. Ta din magkänsla på allvar.

Om du känner oro för ett barn är det viktigt att du agerar. Om du är osäker på vad som är rätt att göra i den speciella situationen kan det vara bra att kontakta socialtjänsten för att få råd. Alla barn behöver bra relationer till vuxna och du kan betyda mer än du kanske själv tror. Det bästa du kan uppleva är att barnet du oroat dig för har det bra. Men om det visar sig att familjen behöver stöd kanske de får det tack vare dig!

Alkohol är en förrädisk dryck eftersom den kan skapa både trevlig stämning och farliga situationer. När en person dricker för mycket i en familj är det ofta fler än barnen som drabbas, även anhöriga och andra i personens omgivning. Därför är det inte upp till var och en att avgöra själv hur mycket man kan dricka, eftersom det också påverkar andra och är därmed ett samhällsproblem.

Systembolaget har stort förtroende bland befolkningen och är den säkraste formen för alkoholförsäljning. Därför får inte så kallad gårdsförsäljning av alkohol införas, som då hotar EU-undantaget för monopolet.

Till sist, ingen vet var gränsen går för risk- eller missbruk av alkohol. Det enda säkra är att avstå helt. Nykterhet behöver du aldrig ångra! Och det ger en nykter sommar – för barnens skull!

Per-Olof Svensson, organisationssekreterare Blå Bandet

Fotnot: Läs mer på www.jagser.se.


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

I en förtroendebransch måste det råda transparens
Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies