Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Vårt samhälle måste fredas från korruptionens sönderfall

Debatt Publicerad: 2023-05-04 16:20

De senaste åren har varit omvälvande för oss alla. Vi har fått leva med allvarliga kriser som klimatkrisen, den grova brottsligheten, avsaknad av etik och moral i vårt eget land. Vi har precis lämnat coronapandemin och så har vi kriget i Ukraina som utmanar våra bilder av det goda livet och våra visioner för ett mänskligare samhälle. Vårt samhälle måste inse att områden i Sverige har glidit oss ur händerna. Vägen tillbaka går via lagstiftning och riktade insatser på ett civilsamhälle med kraften att ge människor trygghet och gemenskap.

Nu går det säkert inte en dag utan att massmedia avslöjar det som vårt rättsväsende och revisorer skulle ha sett och slagit larm om. Det verkar också som om vi inte sett slutet på alla möjliga oegentligheter. Den nya miljön har visat att nu är det fara å färde med vårt samhälle och om detta fortsätter hamnar vi i en situation då samhället vittrar sönder inifrån. Under processens gång är det stor risk att vi får bevittna ett fördjupat politiker- och chefsförakt.

När vi lever i ett samhälle som brister i etik och moral blir det lätt för allt fler människor att smittas och sluta att bry sig, med påföljd att fusk och demoralisering går allt djupare. Ja, det är skrämmande interiörer från det inre av samhällskroppen som nu avslöjas vecka efter vecka från bland annat Uppdrag Granskning i SVT.

Under lång tid har vi tagit det för självklart att samhället är fredat från korruption. Nu tvingas vi till den smärtsamma insikten att missförhållandena inte enbart gäller fiffel med skattemedel på olika nivåer. Vi bevittnar också hur ett parallellsamhälle växer i våra förorter och en grov brottslighet breder ut sig, som också innefattar skjutningar med dödlig utgång.

Det är helt nödvändigt att idag vädja till Sveriges politiska ledning i såväl riksdag, regioner samt kommuner att träda upp till rättsstatens försvar. Klara ställningstaganden måste göras så att rättsstaten värnas och vårt samhälle fredas från korruptionens sönderfall.

Att ha makt är inte riskfritt. Den innebär frestelser. Makt kan korrumpera. Massmedierna har en viktig granskningsuppgift. Angeläget vore också att rikta strålkastarljuset mot revisorer. Hur tillsätts dessa och hur kan man säkra deras självständighet och integritet? Om girighet och intresse av att vinna egna fördelar griper människor är det illa. Makthavare som inte i sitt inre känner sig bundna att göra vad rätt är bidrar till att bryta ner vårt demokratiska system.

Det är farligt om människor inte känner en förpliktelse att handla ärligt och hederligt. De förtroendevalda måste vara förtroendevärda. Det handlar om att göra vad rätt är och att vara ödmjuk inför uppgiften.

Profeten Mika uttrycker sig så här: ”att göra vad rätt är och vandra i ödmjukhet.” Går vi in under ett tjänande ledarskap får vi ett motgift mot frestelsen att utnyttja maktpositionen.

Samtidigt måste vi ställa oss frågan hur detta samhällsklimat påverkar oss samhällsmedborgare och framförallt våra barn och ungdomar? Hur påverkas vi när tidningar, radio och tv öser negativa nyheter över oss? Vilka intryck och minnesbilder sätter sig i våra liv? Vilka gränser suddas ut?

I en allvarlig tid som vår är det viktigt att alla goda krafter som syftar till att bygga upp vårt samhälle samverkar. Här måste civilsamhället och kyrkorna ta ett ansvar. Hos dessa aktörer finns kompetens och erfarenhet. Vi behöver tillsammans med politiker och andra beslutsfattare ha mera dialog, samtala och söka samverkan som syftar till att bygga det goda samhället, där etik och moral är något positivt och utvecklande. Nu är det tid att öva hoppet. Hoppet bygger vi tillsammans av hjärtan som ber och arbetar, händer som bjuder det de har och människor som ser bortom hoten.

Sören Carlsvärd


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Därför kollapsade svenska skolan
Värna den restriktiva alkoholpolitiken
Finland stod emot – behöll friheten
Hat mot våra grundläggande värderingar kan inte accepteras
I Sverige saknar man respekt för sina medmänniskor
Bekämpa alla yttringar som kränker en annan människas tro
Hög tid för ny era av samhällsbyggande
Både vetenskap och historien talar till kristendomens fördel
Bokbränning är ett brott mot yttrandefriheten
Att ha identiteten på rätt ställe


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies