Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Sverige behöver en läsarrörelse

Ledare Publicerad: 2023-03-23 15:53

Barns och ungdomars läsförståelse blir allt sämre. Internationella undersökningar visar att 15–20 procent av eleverna har formell men inte reell läsförståelse. Det vill säga, om de blir ombedda kan de läsa en text, men de kan inte förstå den eller agera utifrån informationen i texten.

Detta är mycket oroande fakta, något som brukar framhållas av experter som professor Martin Ingvar vid Karolinska Institutet med flera.

År 1842 fattade riksdagen beslut om folkskolestadgan. Då blev det obligatoriskt att erbjuda alla barn i Sverige skolgång. Men redan dessförinnan hade en majoritet av barn i Sverige erbjudits olika typer av undervisning på frivillig väg.

Nu befinner vi oss i ett läge där upp till 20 procent av barn och tonåringar inte kan läsa på det sätt som fordras av medborgare i ett modernt informationssamhälle.

Och mot bakgrund av att tonåringar läser allt färre böcker, riskerar nog andelen tonåringar som inte har reell läsförmåga att öka snarare än minska under kommande år.

Det är ett allvarligt hot mot Sverige som industriland. Vår avancerade, högteknologiska exportindustri bygger bland annat på tillgång till välutbildad arbetskraft.

Det är också ett hot mot Sverige som forskningsnation. Sverige är, sin litenhet till trots, ett betydande innovations- och forskningsland. Men dessa framgångar hotas inom en generation om läsförmåga och läsförståelse inte säkerställs i befolkningen.

Ytterst, och på lång sikt, är detta också något som hotar demokratin. Allmän och lika rösträtt för alla myndiga medborgare bygger på tanken att medborgarna har förmåga att sätta sig in i aktuella samhällsfrågor och rösta för det politiska parti vars program och prioriteringar bäst överensstämmer med varje persons egna uppfattningar.

I dagens digitaliserade värld är skolan tyvärr i alldeles för hög grad inriktad på digitala medier. Som om barn och tonåringar inte fick nog av mobiltelefoner och datorskärmar! Läsningen av böcker behöver betonas och förtydligas som en del av skolans grunduppdrag.

Kyrkan (och frikyrkan!) har värnat läsning och läsande. Benämningen ”läsare” var på 1800-talet något som tillskrevs frikyrkliga, eftersom de läste så mycket. Läsningen och dess betydelse måste lyftas fram på nytt.

För den som inte kan läsa finns det goda hjälpmedel i dag. Texter som blir upplästa, sammanfattande instruktionsfilmer på YouTube och annat material. Vilket givetvis är bra.

Men det går inte att komma ifrån att en modern, avancerad industri- och forskningsnation behöver en bildad befolkning.

Så därför – lägg undan telefonen och läs en bok! Och nöj dig inte med det, ge bort en bok i present till någon av dina närmaste. Tillsammans kan vi uppmuntra varandra till läsning.

Hemmets Vän 23 mars 2023


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Nolla momsen för nyhetsmedier
Frihamnskyrkan en inspirerande hälsning till Nordens församlingar
100 miljoner extra till civilsamhället är välkommet
Omvändelse under galgen
Storsatsa på skolböcker i statsbudgeten för 2024
Öka trycket på Eritrea
Vad händer med den svenska ekonomin?
Kultur kan ha dolda motiv
Respekt för andras tro
"Putins kock" misslyckades


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies