Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Muslimska bidrag kan bli slutet för kyrkor

Veckans kommentar Publicerad: 2023-03-17 00:00

Det blåser snålt kring Myndigheten för stöd till trossamfund. Myndigheten, som är en av de minsta med bara 40-talet anställda, beviljar och utbetalar ekonomiska bidrag till kyrkor och andra religiösa samfund. För frikyrkan i Sverige är den mycket viktig. Årligen beviljas Pingströrelsen, Equmeniakyrkan, Alliansmissionen, Frälsningsarmén och EFK omkring 40 miljoner kronor i olika organisations- och projektbidrag.

När myndigheten inrättades 1998 hette den Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund och verkade under Kulturdepartementet. Den dåvarande nämnden räknande antal betjänade personer inom alla religiösa samfund, det vill säga även islamiska och buddhistiska, till 900 000 personer. Av dessa var ganska precis 50 procent frikyrkligt kristna. (Svenska kyrkan får inga bidrag av Myndigheten för stöd till trossamfund eftersom man som tidigare statskyrka regleras under Lag om Svenska kyrkan.)

Sedan dess har andelen betjänade frikyrkliga stadigt minskat medan andelen muslimska ökat bland de hos myndigheten bidragsberättigade samfunden. Andelen betjänade muslimer är nu 25 procent. Andelen fortsätter öka varje år. Att andelen muslimska föreningar och förbund som får bidrag genom myndigheten ökar har under en längre tid fått kritik. Bland andra föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime, GAPF, är starkt kritiska (Alltinget 1/3 2022).

När Sameh Egyptson lade fram sin doktorsavhandling ”Global politisk islam – Muslimska brödraskapet och Islamiska förbundet i Sverige” vid Lunds universitet visade han hur vissa muslimska föreningar har kopplingar till Muslimska brödraskapet i Egypten och tar emot miljoner i svenska statsbidrag. Så sker samtidigt som svensk lagstiftning tydligt anger att bidrag får endast lämnas till samfund och församlingar som bidrar till ”att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar”.

Är det ett problem om staten stöttar dessa föreningar? Det korta svaret är att ja, det är det. Egyptiska Muslimska brödraskapet är en religiös men politisk organisation. Brödraskapets mål är att islam ska genomsyra inte bara den privata sfären, utan även politik och lagstiftning. Frågan är varför skattebetalare ska stötta en organisation som går på tvärs mot ökad jämlikhet mellan könen och det kristna kulturarvet.

Terrorforskaren och docenten Magnus Ranstorp påpekade förra veckan i Svenska Dagbladet att muslimska organisationer får hundratals miljoner kronor från kommuner, Folkbildningsrådet, Sida och Myndigheten för stöd till trossamfund. ”Det finns bokstavligt talat hundratals miljoner skäl till de hätska angreppen mot Egyptson”, avslutar Ranstorp.

Runt myndigheten samlas nu allt fler som vill lägga ner den. Med SD i regeringskansliet och Liberalerna i regeringen kan det mycket väl bli två partier som är öppet kritiska till islam. En nedläggning skulle betyda mångmiljon-bortfall för frikyrkorna. Det kan bli de muslimska bidragen som fäller frikyrkan.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Svenska kyrkan måste vilja
Hur ska kyrkor förhindra framtida övergrepp?
Ge dem som jobbat bättre pension
Svenska skolan alltmer vilse
Pingströrelsens strategi visade sig vara rätt
Väpnade konflikter hot mot Sverige
Landsbygdsparti utan landsbygd
Vårda de platser där tillväxt finns
Ja, julen är en kristen högtid
Underkänt för Lucia på Mariehemsskolan


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies