Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Flera goda förebilder behövs

Debatt Publicerad: 2023-03-02 16:41

Hur viktig är en bra ledare för att en grupp ska kunna utvecklas? Om ett idrottslag misslyckas med att ta sig högre upp i serien riktas automatiskt ögonen mot ledarna. Går det inte bra för laget så måste ledarna ha gjort ett dåligt jobb. Vi har också många exempel under historiens lopp på ledare som har fört människor vilse.

Inom kyrkan finns det flera exempel på olika ledarpersonligheter. Vi har starka och kraftfulla ledare som Martin Luther King och Desmond Tutu, vilka på olika sätt blivit förebilder för många människor. Den främste ledargestalten är naturligtvis Jesus Kristus själv. Han var tydlig och klar, visade omtanke, ömhet och kärlek. Han visade oss en tydlig bild av hur en ledare bör vara. Jesus liknar en bra ledare vid en god herde som har omsorg om sina medmänniskor.

Väckelsens historia är i stor utsträckning de starka ledarnas historia. De var alla personer som idag skulle ha beskrivits som visionära och karismatiska. Det var ledare som hade en förmåga att påverka andra människors tankar, känslor och värderingar. Denna påverkan var till och med så stark att människor blev omvända. I bokstavlig mening revolutionerades de omvändas liv och fick en ny livsinriktning och ett nytt beteendemönster.

I dag behöver vi ett ledarskap som vågar ta ställning i kampen mellan det onda och det goda. Ett sådant ledarskap utvecklas bara av ledare som vågar bryta med invanda mönster och utmana det som i det allmänna samhällsklimatet är givna uppfattningar och ställningstaganden.

Som ledare i en kyrka är man en ledare på flera olika sätt. Man är till exempel arbetsledare och chef, som sådan kan man jämföras med andra chefer i samhället. Detta är något man kan lära sig genom att utbildas och studera ledarskapsteorier, arbetsmiljölagen, semesterlagen, avtalsrätt och beteendevetenskap.

I en kyrka ska man framförallt vara en andlig och teologisk ledare. En andlig ledare ska visa vägen till tro på Kristus. Det handlar inte bara om att ge teologiska förklaringar. Inte heller begränsar sig detta ledarskap till de anställda och förtroendevalda, utan här innefattas hela församlingen och det samhälle som man verkar i. Här handlar det snarare om att leva i tro på ett sådant sätt att andra vill följa efter. Man ska vara ett föredöme i tro och visa vad ett kristet liv kan innebära och vad tron får för konsekvenser.

För att göra detta måste man naturligtvis utbildas, här har våra teologiska högskolor en viktig uppgift, men det handlar också om att växa i tro. En ledare måste under hela sitt liv arbeta med att lära känna Kristus allt mer. Man behöver leva i bön och ta emot förkunnelse och undervisning, leva av och med sakramenten – då växer man i andligt ledarskap. Det finns ingen genväg om man ska leva nära Kristus och fördjupas i tron.

Ser man till förebilder inom det andliga ledarskapet i Bibeln kan man inte undgå att börja med Jesus själv. Jesus kallar sig själv herde. Jesus är den gode herden och vi är kallade att gå i Hans efterföljd. Jesus fanns där mitt ibland människorna och uppmärksammade deras behov.

Många gånger sa fåraherden inte så mycket eller gjorde något särskilt, men han fanns mitt i fårhjorden och hans närvaro gjorde fåren lugna och trygga. När någon fara hotade stod han självfallet på fårens sida och kämpade för deras liv. En god herde ger inte heller upp sina försök att finna ett bortsprunget får. Det är detta som ett gott ledarskap handlar om, ett engagemang för sina medmänniskor. Dessutom måste ett ledarskap grundas i ett förtroende mellan ledaren och den som ska ledas. Ett ömsesidigt utbyte av tillit är en förutsättning och en god grund för ett bra ledarskap.

Vi behöver goda ledargestalter och förebilder idag. Nu talar jag inte bara om de ledargestalter som finns långt borta, högt upp i den hierarkiska ordningen. Nej, mitt i vår vardag möter vi många situationer då vi får lita på någon ledare eller själva får leda någon annan. Jesus Kristus, den gode herden, visade oss också nödvändigheten av pauser och återhämtning för att orka ge omsorg och engagemang. Andliga ledare av dimension har aldrig saknat mod. Det modet omfattar också att våga visa sina egna sprickor och behov. Det är just därför som de haft och har en unik förmåga att påverka andra människors tankar, uppfattningar och känslor. Ett gott ledarskap behövs mer än någonsin i våra kyrkor och i vårt samhälle.

Sören Carlsvärd


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

I en förtroendebransch måste det råda transparens
Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider
"Vi saknar existensberättigande om vi inte vill nå nya människor"
Ljuset lyser i mörkret
Bara i totalitära samhällen rensar staten bort religiösa symboler
Israel kommer att förlora fler liv
Farligt tyst om de nya moskéerna


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies