Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Pingströrelsens strategi visade sig vara rätt

Veckans kommentar Publicerad: 2023-02-02 15:35

När Anden faller över lärljungarna på pingstdagen är det ett tecken på att Gud därmed inte längre bor i hus. Guds närvaro finns nu bland oss och i oss.

Frikyrkan har historiskt sett betonat detta. Gud bor i den kristna människan. Anden är som vinden. Vi kan se hur träd böjer sig för vinden men vi ser inte själva vinden. Vi ser inte Anden, men vi kan se verkningarna av Anden i våra liv. Gud är lika osynlig och lika verklig som vår andedräkt, men han är inte längre knuten till templet.

Väckelserörelserna var en reaktion mot en stelnad statskyrka. Betoningen låg på frihet, omvändelse och den personliga upplevelsen av Gud, närvaron av Anden i gudstjänsten. Om medeltida katolska katedraler, de som sedermera blir en del av Svenska kyrkan, är rikt smyckade med målningar och skulpturer är det frikyrkliga gudstjänstrummet dess motsats. Det är ofta spartanskt och enkelt inrett. En estrad, ett kors och en mikrofon. Precis som hos Luther har lagts stor betoning på det talade ordet.

Även om Guds närvaro inte är avhängig våra kyrkobyggnader, talar kyrkan om en närvarande kristen gemenskap. Att det finns en kyrka i stadsbilden, alltså ett hus som skiljer sig utseendemässigt från de övriga, definierar en stad. Kyrkans fysiska närvaro i stadsrummet säger att här finns en kristen kultur, en kristen historisk linje av människor som firat och firar gudstjänst.

Missionsförbundet och Pingströrelsen förstod betydelsen av kyrkobyggnaden men valde två olika vägar. Om Missionsförbundet byggde fler och mindre kyrkor, ofta en i varje stadsdel, lät Pingströrelsen bygga en per stad. Idag, lite drygt 100 år senare och i dagens kärva ekonomiska klimat, var det ett klokt val. En kyrka måste underhållas och vårdas, och fler människor ger större möjligheter till renovering och reparationer.

När nu Smyrnakyrkan färdigställs i Göteborg, det nya namnet blir Frihamnskyrkan, blir den en katedral i staden. Den är visserligen en kub till formen, inte alls klassisk katedral, men i kraft av sin enorma storlek, 35 meter hög och över 8 000 kvadratmeter stor, kommer den för generationer vara en del av Göteborgs stadsbild. Med läget i Frihamnen är den synlig för tusentals boende omkring. Pingstförsamlingens närvaro är inbyggd i staden.

Bibeln börjar med en trädgård och slutar med en stad. En stad är mer komplex än en trädgård, häri finns en utveckling och framåtrörelse. Ett sätt för oss kristna att säkra Guds avtryck i staden är kyrkobyggnaden. Här har pingströrelsens strategi var lyckosam, det visar inte minst bygget av Frihamnskyrkan.

Skulle andra städer och samfund kunna ta efter? En möjlig väg vore att slå ihop mindre stadsdelsförsamlingar, sälja kyrkorna och bygga ny gemensam kyrka, skapa den nya tidens katedral och sätta en kristen prägel på stadsbilden. Gud bor inte i hus, men kyrkan talar om hans närvaro.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Muslimska bidrag kan bli slutet för kyrkor
Svenska kyrkan måste vilja
Hur ska kyrkor förhindra framtida övergrepp?
Ge dem som jobbat bättre pension
Svenska skolan alltmer vilse
Väpnade konflikter hot mot Sverige
Landsbygdsparti utan landsbygd
Vårda de platser där tillväxt finns
Ja, julen är en kristen högtid
Underkänt för Lucia på Mariehemsskolan


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies