Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Frimodiga andliga ledare sökes

Debatt Publicerad: 2023-01-26 16:00

Sverige behöver trygga, frimodiga förkunnare! Andliga ledare som är förankrade i Guds ord och vågar stå upp för dess sanningar, även om det har ett pris. Som vinner respekt och aktning genom den integritet de äger i sin tjänst.

Församlingen leds framåt genom visionär förkunnelse. Guds rike byggs och utvecklas då de andliga tjänstegåvorna är i funktion. En andlig rörelse hålls samman genom att Gud kallar och utrustar människor till tjänst, och lägger sitt ord på deras läppar.

Då det är brist på ledargestalter med andlig tyngd och auktoritet i de kristna leden, hjälper det inte om vi skapar hundra kommittéer, organiserar intill fulländning. Guds församling är inget företag eller föreningsverksamhet. Den är en andlig gemenskap. Där råder andliga lagar.

Självklart behöver vi ta till vara administrativ begåvning, men svensk kristenhet ropar efter andefyllda präster och pastorer. Med hjärtan som Gud rört. Med förmåga att skapa samling, lyfta gudstjänstlivet och dra hela kyrkan med ut i ett andligt skeende.

Att vara en stark förkunnare behöver inte betyda att man är självsäker och mästrande. Snarare tvärtom. Det handlar djupast sett om att beröra människornas hjärtan, slå an ett ackord som når in i själens innersta och väcker längtan och tro. För att kunna göra det kanske man själv behöver ha något av ett ”brustet hjärta”. Frimodighet och förkrosselse är nämligen inte varandras motsatser. Kanske Sverige längtar efter förkunnare som ”sår sin säd med tårar”. Som själva prövats i livets skola och därför kan ”lägga sår till sår”. Blanda sina tårar med den som gråter. Känna med dem som kämpar en tuff kamp.

Bibeln berättar att Gud gett olika tjänster till församlingen. Vi läser om apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Det visar på behovet av komplettering. Ingen har alla gåvor. Och ett problem i dag är att pastorskostymen är så skräddarsydd. Vi har en färdig bild av hur den tjänsten ska fungera. Tyvärr blir det inte alltid så bra. Våra färdiga mallar vingklipper ibland, strömlinjeformar och hämmar, på ett sätt som inte bidrar till att personligheten blommar ut. Och den ensamme pastorn förväntas vara som en allmänpraktiserande läkare – lite halvbra på allting!

Kanske vi behövde uppmuntra varje förkunnare att våga specialisera sig på de områden där han/hon fungerar bäst? Och kanske pastorer/präster i en region skulle må bra av att arbeta mera tillsammans i ett större team så församlingarna fick betjänas av flera olika tjänstegåvor?

Behovet är stort av bibellärare som gräver lite djupare. Och profetrösterna kan vi inte vara utan. Inte minst ropar kristenheten efter herdar och evangelister. Herdar med känsla och förmåga att samla och vårda hjorden. Evangelister som vänder kyrkans hjärta utåt mot dem som ännu inte kommit till tro.

Varje församling är värd ett team bestående av en riktigt varmhjärtad herde tillsammans med en ivrig, utåtriktad evangelist! Om den kompletteringen ska vara möjlig kan inte lönekuverten vara styrande – framtidens ledare får nog räkna med att i större utsträckning ordna sin försörjning själva och på det sättet även bevara sin frihet och integritet!

Utan en bärande kallelsevisshet blir pastorsuppgiften som vilket annat arbete som helst. Och utan den andliga utrustningen, och mandatet som den gudomliga kallelsen ger, saknas förutsättningarna för ett fungerande andligt ledarskap. Det finns alltså två nyckelord: kallad och utrustad. Gud sänder sitt ord. Predikantens uppgift är att vara sändebud, ett språkrör. Uppdraget är att förmedla ett bud från Gud. Vilken skillnad det blir om vi känner att predikan är ett tilltal från Herren, inte bara en allmän utläggning. Ordet har drabbat talaren som ger det vidare i ödmjukhet. Luften vibrerar av helighet i sådana stunder. Vi vill dra skorna av våra fötter och falla ned i överlåtelse och tillbedjan. Då den profetiska anden vilar över förkunnelsen händer mäktiga saker. Tron frigörs. Helandeunder sker. Själavård förmedlas. Frågor får sitt svar. Längtande människor dras in i Guds närhet. Jag tror att vi alla längtar efter ett sådant församlingsliv.

Om det inte är högtid, glädje och fest då vi samlas till gudstjänst är det fattigt. Och tyvärr är detta den uppenbara orsaken till att det glesnar i bänkraderna i många kyrkor. Det saknas verklig dragningskraft till det som borde vara själva hjärtenerven, navet, i den andliga verksamheten. Och då hjälper det tyvärr inte med att försöka skapa flera andra verksamhetsgrenar. Om församlingen ska växa, utvecklas, hållas samman, är gudstjänsten det mest angelägna att vårda! Om kyrkan inte ska splittras upp i olika grupper är det totalt avgörande att vi tillsammans möter Gud!

Det är levande gudstjänster som förenar oss till ett ackord. Och det centrala i gudstjänsten är förkunnelsen! Alltså, kyrkornas överlevnad handlar i stor utsträckning om att våra talarstolar beträds av förkunnare som är bärare av ett andefyllt budskap. Ord som får våra hjärtan att brinna. Predikan som målar bilden av Jesus för sökande människor och utmanar till lärjungaskap.

Ingemar Helmner, evangelist


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

"Sekulariseringen har tagit strypgrepp på vår kultur"
Flera goda förebilder behövs
Det sitter i väggarna?
"Tuffa tider kräver vuxen hållning"
Familjen den viktigaste kuggen
De godas likgiltighet värst
"Tillsammans kan vi sprida hopp"
Nu tas viktiga steg för att stoppa välfärdsbrottsligheten
"Julen blev en del av vår integration"
Spioneriet ökar i Sverige


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies