Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Fler restriktioner kan behöva införas

Ledare Publicerad: 2023-01-19 16:10

Det har nu gått tre år sedan covid- 19-pandemins utbrott i Kina. Och tre år senare är faktiskt det mesta om hur Kina drabbats av sjukdomen fortfarande höljt i dunkel. Många uppgifter som lämnas av ansvariga kinesiska myndigheter förefaller inte korrekta, problemen förefaller att underskattas. Den slutenhet som kännetecknar det kinesiska samhället får här tydliga konsekvenser.

Vi vet inte hur många som smittats i Kina.

Vi vet inte heller med säkerhet hur många som har dött.

Vi vet inte heller vilka virusvarianter som cirkulerar i det kinesiska samhället.

Att Sverige och ett stort antal andra EU-länder nu kräver negativt covid-test för dem som kommer med flyg från Kina är alltså inte speciellt märkligt, mot bakgrund av hur oklar situationen är.

Under december 2022 släppte Kina slutligen på sina mycket tuffa restriktioner mot sjukdomen. Detta efter omfattande protester och upplopp, scener vi sällan får bevittna från Kina. Sedan dess sker nu en mycket omfattande smittspridning. Och 60 000 människor uppges ha dött av covid-19 i Kina sedan restriktionerna slopades.

Men västerländska experter är skeptiska till uppgifterna, och framhåller att siffrorna antagligen är en underskattning. Till exempel bedöms informationen om belastningen på sjukvården som knapphändig. På bilder som läckt ut, bland annat från Shanghai, syns covidpatienter uppradade på bårar i överfulla korridorer.

Till och med WHO, som sällan kritiserar Kina, uppmanar nu landet att publicera data och information om smittspridningen i landet, om än i mycket försiktiga ordalag.

Svenska Folkhälsomyndigheten kallar läget i Kina för ”svårbedömt”.

Ytterligare ett problem är att många äldre kineser inte är vaccinerade alls, eller att de inte har tagit påfyllnadsdoser av de inhemska vaccinen som används i Kina. Något som krävs eftersom vaccinernas effekt avtar snabbt. Det gör att många äldre nu riskerar att drabbas svårt av den pågående smittspridningen.

Vår värld är idag global, den hänger samman. Varor produceras och distribueras mellan världsdelar och Kina är en mycket stor och viktig handelspartner för EU. Landet är också världens näst största ekonomi, efter USA.

Men hanteringen av covid- 19-pandemin visar att Kina fortfarande är en kommunistisk enpartistat. Det är ett land där öppenhet, yttrandefrihet och organisationsfrihet ej finns.

Det är bra att det nu krävs negativt covid-test för inresande från Kina. Och om landet inte börjar dela mer data om den pågående pandemin kan fler restriktioner behöva införas. 

Hemmets Vän 19 januari 2023


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Ledare

Människor andas hopp
KD behöver hitta tillbaka till rötterna
Ryssland på väg att förlora kriget?
Krigets slut måste komma
Stor ökning av digitala bedrägerier mot äldre
Solkig bild av KD
Sverige behöver en läsarrörelse
”Jesusrevolution” skakar biosalonger
Organiserad brottslighet påverkar svensk politik
Sluta avhumanisera kvinnor


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies