Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Nu tas viktiga steg för att stoppa välfärdsbrottsligheten

Debatt Publicerad: 2023-01-12 15:42

I Sverige har kriminella gäng använt vår gemensamma välfärd som bankomat. Drygt 18 miljarder kronor betalas årligen ut i upplägg gjorda av organiserad brottslighet. Snart förverkligas dock det kristdemokratiska kravet om en ny utbetalningsmyndighet för att komma åt de felaktiga utbetalningarna. Den nuvarande ordningen är ekonomiskt ohållbar och skadar tilliten till det gemensamma och i förlängningen människors vilja att betala skatt.

I riksdagen har Kristdemokraterna argumenterat för att åtgärder krävs för att stoppa välfärdsbrottsligheten. Vi har motionerat och för drygt ett år sedan tog jag fram ett utskottsinitiativ kring detta. Det som motiverat mitt engagemang är att missbruk i slutändan drabbar de som är svagast. Ett exempel är de omfattande missbruken inom assistansersättningen. Om det göder kriminella gäng är det den funktionsnedsattes assistans som blir lidande. Ett annat exempel är om sjukpenningen fungerar som en grundlön för gängmedlemmar, då är det den utbrända kvinnan som riskerar det stöd och hjälp hon behöver.

Regeringen har nu lagt fram en proposition där man föreslår att en utbetalningsmyndighet inrättas. Vi kristdemokrater mötte kritik när vi föreslog detta, inte minst menade kritikerna att Sverige inte behöver fler myndigheter. Kristdemokraterna kan sannerligen instämma i det. Vi vill lägga ner aktivistiska och politikproducerande myndigheter. Men, det är naivt att tro att nuvarande myndighetsstruktur kan stoppa välfärdsbrotten. Bland våra 40 förslag för att få stopp på felaktiga bidragsutbetalningar är en ny utbetalningsmyndighet, med större befogenheter att bekämpa välfärdsbrottsligheten, central.

Utbetalningsmyndigheten ska förutom att ansvara för utbetalningar av förmåner och stöd från de statliga välfärdssystemen även förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. Utbetalningarna sker till ett individuellt transaktionskonto som sedan utbetalas till betalningsmottagaren. Den sammanställning som sker av personuppgifter är ett intrång i den personliga integriteten, men den är rimlig och motiverad.

Det var tydligt att remissinstanserna, exempelvis Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten, välkomnade att myndigheten ges ett uppdrag att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. Granskningen är dock endast ett komplement till den kontrollverksamhet som ska ske vid övriga myndigheter.

Under många år har lagstiftningen inte förmått att svara upp mot den kriminalitet som i slutändan är ett angrepp mot samhällets gemensamma skyddsnät som slår direkt mot våra mest utsatta. Det är sjukförsäkrade, sjuka, pensionärer, funktionsnedsatta och barn som framförallt drabbas. Varje år uppskattas hela 18 miljarder kronor betalas ut i felaktiga betalningar. Det är svårt att avgöra i vems ficka dessa enorma summor hamnar, men den statistik vi har pekar på att kriminella gäng roffar åt sig mest.

Vi kristdemokrater kommer att se till så att den nya regeringen vidtar de åtgärder som krävs för att skydda vår gemensamma välfärd. Det gamla systemet byggde på heder och samvete. När kriminella, som varken har heder eller samvete, missbrukar samhällets förmåner måste vi se över och justera systemet.

Hans Eklind, ekonomisk-politisk talesperson (KD), riksdagsledamot Örebro län


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

"Equmeniakyrkan ska inte McDonaldiseras"
"Daniel Alms önskan om comeback är obegriplig"
Vuxnas förvirring har skapat ungas könsdysfori
Nato gör Sverige säkrare
Vakna upp: Religiös frihet i fara
I en förtroendebransch måste det råda transparens
Sverige ingen fristad för judar längre
Skapa det andliga folkhemmet
Sverige ger 283 miljoner i bistånd till Nigeria – blundar för förföljelse
Bevara integriteten i orostider


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies