Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

"Gud finns på människans sida"

Debatt Publicerad: 2022-12-08 16:28

I tider av kris och vilsenhet längtar människor efter andlig förnyelse. Det blev upprinnelsen till reformationen på 1500-talet och väckelserörelserna på 1800-talet. Andlig förnyelse har under hela kristenhetens historia varit glöden som fått kyrkan att leva. Under de senaste århundradena har andlighet kommit att förändras från ett allmänt begrepp för i stort sett alla till en avsmalnad företeelse för vissa.

Den tyske sociologen Hartmut Rosa har påpekat att den västerländska kulturen har präglats av två drivkrafter. Den första är rädsla. Rosa beskriver det som att vi står i en nedåtgående rulltrappa. Om vi stannar upp i rulltrappan förlorar vi direkt terräng mot en omvärld som vi hela tiden konkurrerar med. Det finns inga platåer där vi kan stanna upp eller gå av på, det finns ingen möjlighet att säga: ”Nu får det vara nog!” Den andra drivkraften är löftet om en ökad materiell standard. Och det är därför pengar blir så viktiga i vår kultur.

Nerven i filmen om Titanic handlar om att vi vet att detta verkligen har skett. Detta är något mer än en påkostad effektoch katastroffilm. Det är vissheten om hur det kommer att gå som skapar spänning. Berättelsen om Titanic skapar en stark genklang därför att den är en förtätad berättelse om vår värld och vår tid.

Det ståtliga fartyget på väg mot undergång berättar på ett slående sätt vad det är att vara människa i vår värld. Den blinda tron på teknologi, skillnaden mellan fattig och rik, mellan mäktig och maktlös, skyldig och oskyldig.

Det är till och med en moralisk berättelse. Det handlar om övermodets tragiska utgång. Det är denna sanna berättelse som bär filmen Titanic. Berättelsen om det övermodiga fartyget på väg mot döden, den kan vi fatta och leva oss in i, den kan vi tolka och bearbeta och då kommer frågorna om ondskan.

Hur kan man tro på en allsmäktig, god Gud när världen ser ut som det gör? Frågan har stötts och blötts genom årtusenden.

Frågan om Gud och det onda ger inga självklara svar. Bara ett antal nya frågor. Ändå går det att få en aning av en visshet. Känslan att det finns en förklaring och i den känslan finns ett lugn. Lidandet, katastrofer och krig drabbar ofta blint som en plötslig sjukdom. Varför Gud inte ingriper förklarar han inte. Men jag bär förvissningen att Gud alltid finns vid människans sida. Att Gud kan kännas närmast när man är som mest misslyckad, svag och plågad det är orsaken till att människor fått en starkare Gudstro, inte trots att de lidit utan på grund av det.

Gud ger inga generella svar, men han står beredd att ta emot hopplösheten, klagoskriken och förtvivlan. Gud finns på människans sida. Den bibliska insikten är helt enkelt att jorden är Guds, att hjälpen kommer från Gud.

När någon ställer frågorna kring Teodicéproblemet eller ondskans problem och frågor kring Guds existens och hur Gud kan vara både fullkomligt god och allsmäktig när det samtidigt finns ondska och lidande i vår värld försöker jag ge något svar på detta svåra. Här kommer två frågor och svar.

Hur kan en god och allsmäktig Gud tillåta ondskan? Svar: Gud är visserligen god och allsmäktig, men har avstått en stor del av sin makt för att ge människan en fri vilja. Människan skulle inte ha någon fri vilja om det inte fanns både goda och onda ting att välja mellan.

Varför rensar inte Gud bort de onda människorna? Svar: Då skulle alla människor utplånas från jorden. För även om alla inte är onda härskare, mördare eller terrorister så har vi alla del i ondskan, inte minst genom det vi låter bli att göra. Eftersom ingen är helt ond, skulle samtidigt allt gott som människor gör stoppas vid en utrensning.

I de sista orden i ”Vår Fader” ber vi om befrielse från det onda. Att be den bönen är att uttrycka vår längtan att stå emot inflytande av de mörka krafter som vill ta herraväldet över människans frihet. Jesus har segrat över dessa krafter. Den segern måste tas emot varje dag om människan ska bli fri. Detta gerillakrig mot den dolde fienden som hotar mänsklighetens existens, kräver ständig vaksamhet. Bakom våra egna ansträngningar hörs Kristi ord: ”Var inte oroliga, jag har besegrat världen”.

Sören Carlsvärd


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Frimodiga andliga ledare sökes
"Tillsammans kan vi sprida hopp"
Nu tas viktiga steg för att stoppa välfärdsbrottsligheten
"Julen blev en del av vår integration"
Spioneriet ökar i Sverige
Hur förvaltar kyrkan sina högtider med integritet och öppenhet?
Skapa växtkraft i församlingen
Kyrkan kan vända negativa trenden
Att leva på lånade resurser
Trovärdigheten vilar på enheten


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies