Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

"Jämför ekomord med folkmord"

Veckans nummer Publicerad: 2022-11-17 16:13

Ecocidbrott – allvarliga miljöbrott som rubbar själva grunden för vår existens – har under året varit i centrum för miljödebatten, inte minst under COP27 som fortfarande pågår i Egypten, men också när Internationella Brottsmålsdomstolen firade 20 år i somras. Det är ett område där religiösa företrädare varit ledande genom åren.

– Utan sunda ekosystem spelar det faktiskt ingen roll vad vi vill uppnå när det kommer till mänskliga rättigheter, rättvisa, skydd för biologisk mångfald och skydd för klimatet, säger Pella Thiel, ordförande för End Ecocide Sweden och samtalsledare vid ett seminarium under bokmässan i september om just ecocidbrott.

Plattformen Faith for Ecocide arbetar för att göra ecocid till ett brott med gemensam internationell lagstiftning, på samma sätt som för folkmord. Det är något som både påven, svenska biskopsmötet och andra religiösa företrädare har ställt sig bakom. Men vad innebär en internationell ecocidlag och varför står religiösa ledare främst på barrikaderna? Det var frågor som ett av Svenska kyrkans seminarier under bokmässan i år ville lyfta.

Deltagare i samtalet var Jojo Mehta, ordförande för Stop Ecocide International, baptistpastorn James Bhagwan, generalsekreterare för Pacific Christian Council, och Tova Lindqvist, policyutvecklare i klimatfrågor hos Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) men också aktiv i Svenska kyrkans Unga.

”Djupt oroade”

Samtalsledaren Pella Thiel, ordförande för End Ecocide Sweden, började samtalet genom att bland annat läsa manifestet från den nyligen utgivna boken Faith for Ecocide Law:

”Vi som trons folk är djupt oroade av den pågående förstörelsen av vårt hem, jorden. Vi kräver en global respons för att förhindra massförstörelse och nedbrytning av ekosystemen, ecocidbrott. Vi stöder ett lagstadgat skydd för livet på jorden genom att vilja inkludera ecocidbrott som brott mot freden under Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (grunddokumentet för bildandet av Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som antogs i Rom 1998, red anm).”

– Det är fascinerande hur religiösa företrädare trycker på för en inkludering av alla människor i planetens levande system. Vilket är vad vi brådskande behöver göra. Vi har en alltför djup tilltro till att vi som människor på något sätt är separerade från resten av den levande världen, sade Pella Thiel och överlät därefter ordet till Jojo Metha, som kommit direkt från FN:s klimatvecka i New York.

– Ecocide (svenska: ekomord) är allmänt uppfattat ett sätt att beskriva massförstörelse av ekosystem, av naturen. Etymologiskt beskriver det att slå sönder ett hem, av en livsmiljö, och det är ett passande ord för att sammanfattande beskriva vad som händer. I många stater över hela jorden saknas lagutrymme för att döma sådana brott på en rättvis nivå, fortsätter Jojo Metha.

Läs mer i Hemmets Vän nr 46.


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans nummer

Länsstyrelsen varnade kommunen för jordskred
"Jag känner ingen som vill stanna här"
Ranstorp skildrar sin 30-åriga kamp mot terrorism
"När jag läser boken kan jag höra pappa tala"
"Vi kan känna igen oss i de bibliska personerna"
Därför dras barn in i gängkriget
Frankrike: Tar inte emot fler
"Vi vill vara en kyrka för Göteborg"
Ett tidsdokument som väcker hopp för vår egen tid
"Att läsa är viktigt för vår demokrati"


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies