Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Läxhjälpsmiljoner utan uppmärksamhet

Veckans kommentar Publicerad: 2022-11-10 16:16

Det är vanligt bland stora medier att inte plocka upp någon annans skop eller granskning. Det en tidning avslöjar skriver inte konkurrenten om och vice versa. Det är synd. Särskilt när det kommer till stora och viktiga avslöjanden som Expressens gräv i veckan. Tidningen avslöjade att Skolverket utbetalat miljoner i stöd för så kallad läxhjälp till ideella föreningar som inte existerat, bedrivit helt annan verksamhet än hjälp med läxläsning och i några fall helt saknat fysisk lokal. I granskningen framkommer att källarmoskéer och koranskolor ansökt och fått läxhjälpsbidrag från Skolverket. En förening som mottagit stöd använde pengarna till att betala en resa till Somalia för styrelsens medlemmar. Ett särskilt udda inslag Expressen fann i granskningen var att pengar för läxhjälp i en förening gått till inköp av metalldetektor och en maskin för att smälta metaller. Skolverket menar att man skärpt sina rutiner, men redan 2018 fick man kritik från Riksrevisionen som noterade att bidraget inte utbetalats på ett korrekt sätt.

Det är beklagligt och lite märkligt att nyheten drunknade i början av veckan och sedan försvann. Beloppen är betydande. För år 2021 anslogs 484 miljoner kronor, en ökning från bidragsomgången året innan då anslaget var 363 miljoner kronor.

En intressant parallell i sammanhanget är den omfattande debatt som följde på förslaget om att statligt stöd till trossamfund skulle omfattas av demokrativillkor, något som regeringen Andersson aviserade införa. Eftersom man ansåg, i flera fall på goda grunder, att det fanns organisationer och trossamfund som inte bidrog till ett mer öppet och jämlikt samhälle, ”går regeringen fram med skärpta demokrativillkor”, sa dåvarande minister Anders Ygeman. Moderaterna ville till och med stänga hela Myndigheten för stöd till trossamfund, det skrevs motion till riksdagen om nedläggning. Stödbeloppen till trossamfund är betydligt lägre än läxhjälpsanslagen från Skolverket. För år 2020 var stödet till trossamfund 102 miljoner kronor – en betydande summa, men för staten en randanmärkning i budgeten och mindre än en tredjedel av den statliga läxhjälpen administrerad genom Skolverket. Framförallt, lejonparten av medlen som utbetalats från Myndigheten för stöd till trossamfund har tjänat sitt syfte mycket väl hos samfunden.

Hur kommer det sig att miljoner kan felutbetalas från Skolverket, men inte generera större rubriker? Var blev samtalet om villkoren för läxhjälp av? Tar vi för givet att bidrag som utbetalas till utsatta förortsområden inte kvalitetsgranskas?

Avslöjandet om läxhjälpsmiljonerna är utmärkt gräv av Expressen som borde fått längre livslängd än de timmar som nu blev fallet.

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Han tonsatte vårt lands själ
Bristande demokrati gör mig orolig
Miljöpartiets kris speglar frikyrkans
Ring din riksdagsledamot!
Är risktagande del i en karismatisk personlighet?
När kylan slår till är mänsklig värme allt
Församlingarnas julkonserter för tron vidare
Frågor i tid av spänningar
Varför så naivt kring islam?
Ledaren måste motstå estradernas lockelser


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies