Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Låt oss hålla ihop

Veckans kommentar Publicerad: 2022-10-20 15:53

Att frågan kring samkönade vigslar i frikyrkan har sprängkraft blev smärtsamt tydligt i veckan som gick. Immanuelskyrkan i Örebro, en del av Evangeliska Frikyrkan, tog ett församlingsmötesbeslut om att församlingens pastorer också ska viga samkönade. Immanuelskyrkan ändrar därmed sin vigselordning, det dokument som styr vad som sägs och välsignas i en vigselgudstjänst.

Församlingen valde att inte invänta in den process som sedan 2020 pågått i EFK om hur samfundet ska hantera vigslar av samkönade par. Efter flera så kallade processdagar, där frågan om hur man som samfund och enskilda församlingar skulle förhålla sig till varandra och gemensamt i frågan har diskuterats, ska resultatet presenteras i ett dokument på samfundets kongress, våren 2023.

I veckan valde en annan EFK-församling, Korskyrkan i Gävle, att lämna samfundet i protest mot vad man menar är ett alltför stort fokus på HBTQ-frågor.

Hur församlingar ska ställa sig till samkönade vigslar har alltså så stark laddning att frågan kan komma att spränga kyrkogemenskaper och församlingar. För den karismatiska delen av frikyrkan, Pingströrelsen, EFK och i viss mån även Trosrörelsen, skulle vigselfrågan kunna bli det som delar karismatikerna i två läger. En konsekvens av det skulle innebära en helt ny kyrkokarta med nya samfund som följd. Det vore en tragedi för alla, inte minst för frikyrkans roll i samhället och därmed vittnesbördet till världen. Splittring har varit frikyrkans sätt att hantera åsiktsskillnader, när man varit oense historiskt har det ofta inneburit att en grupp lämnat och startat nytt.

Kyrkans fokus måste vara en gemensam framåtrörelse där vi tillsammans fokuserar på att predika evangeliet. Frikyrkan har nog med utmaningar i form av vikande medlemssiffror, urbanisering, inflation, räntor och elpriser som kostar pengar och kraft.

Att Korskyrkan i Gävle lämnar EFK är ett högst olyckligt beslut. På samma sätt var det tråkigt att Immanuelskyrkan inte ville vänta in processerna i samfundet man tillhör. Det är mycket viktigt att de kyrkor som nu diskuterar frågan om samkönade vigslar gör så på ett respektfullt sätt inför varandras olika ståndpunkter och skyndar långsamt.

Den hållning Svenska kyrkan har i frågan är på många sätt en möjlig väg. Varje präst har rätt att själv bestämma vem han eller hon viger. Samtidigt visar exemplet Svenska kyrkan på att det går fort när kristna fundament som äktenskap och vigsel omdefinieras. År 2008 var det förbjudet för en präst att viga samkönade. Denna höst motionerar socialdemokraten Jesper Eneroth att kyrkomötet i november ska fatta beslut om att avkraga präster som inte viger samkönade.

För vilka är frågan angelägen? Församlingsledningarna? Hur stor är efterfrågan av vigsel för samkönade par?

Är det möjligt att ha olika praktik, och därmed olika teologisk förståelse av en kristen vigsel och äktenskapet, mellan de olika församlingarna och ändå hålla samman i ett samfund?

Åke Hällzon


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Veckans kommentar

Advent som väntans och hoppets tid
Var tacksam för livet
Läxhjälpsmiljoner utan uppmärksamhet
Prioritera barnen
När Forssmed tar över
Våga omfamna civilsamhället, Kristersson!
Valresultatets konsekvenser
Elen utmaning och möjlighet
Handlar det bara om att släcka bränder?
Kaos på vänsterkanten


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies