Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Sluta omyndigförklara kvinnor och familjer

Debatt Publicerad: 2022-09-01 15:33

Enligt en färsk SIFO-undersökning vill 71 procent av svenskarna inte kvotera föräldraledigheten. Trots det vill en majoritet av de politiska partierna kvotera mer. Kristdemokraterna är en pålitlig röst för uppfattningen att mamma och pappa vet bäst hur ledigheten ska fördelas. Varje familj har ett unikt livspussel att lägga, därför ska politiken stötta, inte styra. Trygga familjer skapar ett tryggare Sverige.

Att låsa inne och kvotera föräldraförsäkringen har varit viktigt för den feministiska regeringen. Kristdemokraterna och vårt kvinnoförbund anser att jämställdhet innebär friheten att göra egna livsval och att själv välja på vilket sätt man som förälder vill prioritera sitt liv, utifrån sin situation och sina förutsättningar. Barn utvecklas, mognar och mår bra i den lilla gemenskapen som en familj utgör. Här får barn möta den kravlösa kärleken och de kärleksfulla kraven. I familjen möts barnets behov av att bli sedd och älskad.

De egna val som vanliga familjer gör duger uppenbarligen inte. Det är tydligt att kvoteringsförespråkarna ogillar att familjer prioriterar olika. Men, familjer ser olika ut, barns behov skiljer sig åt. Familjer har olika förutsättningar och önskningar. Ju fler fyrkantiga system som skapas, desto sämre passar dessa system olika familjer och deras livssituation. Det skapar stress och oro, vilket kan leda till ökade sjukskrivningar.

Kristdemokraterna säger nej till tvångskvotering och vill istället göra föräldraförsäkringen mer flexibel så att den passar fler familjer. Vi vill att alla dagar ska kunna fördelas fritt mellan föräldrarna och även överlåtas till andra närstående samt få använda dubbeldagarna fritt. En reform som skulle uppskattas av många ensamstående och ombildade familjer, eftersom dagar då också kan överlåtas till en närstående som inte nödvändigtvis bor i samma hushåll.

Föräldraförsäkringen är ett stort jämställdhetspolitiskt framsteg som vi bör värna. Utan den skulle många kvinnor känna sig tvingade att säga upp sig från jobbet för att kunna ta hand om barnet den första tiden. En generös och flexibel föräldraförsäkring gör det möjligt för föräldrar att kombinera arbete och familj.

En viktig förutsättning för att föräldrar ska kunna och vilja förvärvsarbeta är att de kan lita på att deras barn mår bra, är trygga och utvecklas. Här behöver barnomsorgen vara av god kvalitet och finnas tillgänglig i hela landet. Vi vill därför se ett familjedaghemslyft, fler förskollärare och barnskötare, maxtak för antal barn i småbarnsgrupper och barn per personal samt att förskolans kvalitet, utrymmen och miljö, förbättras genom bland annat utökade krav på lokaler och lekgårdar.

Jämställdhetspolitik för verklighetens villkor är att sluta omyndigförklara kvinnor och familjer. Låt människor få ökad frihet, förutsättningar och flexibilitet för sitt eget vardagspussel.

Erica Gidlöf, ordförande Kvinnoförbundet i Örebro län, toppkandidat region (KD)

Hans Eklind, riksdagsledamot, toppkandidat riksdagen Örebro län (KD)


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Frimodiga andliga ledare sökes
"Tillsammans kan vi sprida hopp"
Nu tas viktiga steg för att stoppa välfärdsbrottsligheten
"Julen blev en del av vår integration"
Spioneriet ökar i Sverige
"Gud finns på människans sida"
Hur förvaltar kyrkan sina högtider med integritet och öppenhet?
Skapa växtkraft i församlingen
Kyrkan kan vända negativa trenden
Att leva på lånade resurser


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies