Hemmets Vän 1 månad gratis

Veckans nummer

Ledare

Debatt

Veckans kommentar


ANNONS

PRENUMERATION

KONTAKT

Tipsa redaktionen

Sök på hemmetsvan.se

 

 

 

 

Civilsamhället förenar

Debatt Publicerad: 2022-08-25 15:11

Liberalerna brinner för bildning. Den bildningsresa som för alla börjar i skolan måste ges högsta prioritet. På alla sätt prioriterar vi liberaler skolan när det gäller ordning och reda eller höga kunskapskrav. Vi vill att varje ung människa ska få en stabil grund att stå på för att kunna göra självständiga och upplysta val i livet.

Skolan är viktig för så mycket – att förstå omvärlden, få makt över sitt eget liv och senare försörja sig själv. Sveriges framtid finns i skolan idag. Alla de barn som finns i skolbänkar runt om i hela vårt land avgör vilket Sverige vi har om 25-30 år. Men för ett gott samhälle räcker det dock inte med starka individer som har förmåga att klara sig själva.

Ett liberalt och öppet samhälle kräver mer. Fria och öppna sammanslutningar för människor, oavsett syfte, får inte lika mycket uppmärksamhet. I vart fall inte de med rimliga och goda syften. Organiserade kriminella eller extrema sammanslutningar får tyvärr omfattande uppmärksamhet. Mer fokus behöver riktas på att ge stöd till alla de föreningar och organisationer som vi kallar civilsamhället.

Ett gott samhälle byggs underifrån, tillsammans. Civilsamhället är inte ett komplement till demokratin, tvärtom. Civilsamhället är demokratins ursprung och förutsättning. Det startar med att enskilda människor väljer att samarbeta, organisera sig eller starta föreningar, trossamfund och organisationer. Det ger tillit, solidaritet och sammanhang. Ett samhälle med bara stat och näringsliv hade varit svagt och torftigt.

Mina fyra barn har ägnat sig åt olika idrottsaktiviteter och annat föreningsarbete genom åren, precis som jag och mina föräldrar gjort. Med föreningar följer fysisk träning (om idrott), vänskaper och oftast sunda mognadsprocesser. Det får människor från olika delar av samhället att träffas.

Men det kräver också ett engagemang. Vi är många som köpt lotter, korvar, kryddor, tulpaner eller toalettpapper för att stödja föreningar. För mina barns del har det handlat om att dra in ett par tusen till laget så de kan träna och tävla sin idrott med sina fantastiska ledare. Inte alltid kul, men annars funkar det inte.

Långt ifrån alla samhällen har detta klister mellan människor. Runtom i hela landet samlas flera miljoner medlemmar i tiotusentals föreningar under ledning av hundratusentals ideella ledare. Det är en otrolig kraft för vårt land, en kraft som bidrar med mycket gott för så väl individer som för samhället.

För mig som liberal finns det något sunt med att varken staten eller näringslivet organiserar samhällets alla delar. Det finns en enorm inneboende potential i civilsamhället och många organisationer som både kan och vill tillföra viktiga värden – som både offentliga och kommersiella aktörer saknar.

Det är politikens uppgift att slipa ner trösklar och skapa goda förutsättningar för ett levande och berikande civilsamhälle. I samband med Ukrainakrisen aktualiserades återigen den särskilda roll civilsamhället har för att ge människor på flykt stöd och hjälp.

Liberalerna tog därför initiativ i riksdagen till en miljard kronor till alla de ideella krafter som välkomnade ukrainarna. Det gjorde vi för att vi vet att det är pengar som inte kan användas på ett mer effektivt sätt än just genom civilsamhällets många grenar.

Liberalerna menar allvar när vi säger att civilsamhället har lagt grunden för det samhälle vi i dag lever i. Liberaler inom kyrkor, nykterhetsrörelser och arbetarrörelser, på folkskolor och i akademien, på landet och i staden har banat väg för framväxten av det moderna välfärdssamhälle vi i dag tar för givet.

Just nu befinner sig Sverige i en viktig valrörelse. Jag kämpar för att Liberalerna ska få så mycket stöd som möjligt i valet den 11 september så att Sverige får en liberal och borgerlig regering i höst. Vi går till val på att alla får gå i fungerande skolor och att integrationen ger alla möjlighet att lära sig svenska, jobba och bli en del av samhället.

Men detta kommer inte gå om vi inte ser hela samhället. För det krävs ett rikt och starkt självständigt civilsamhälle. Att stödja detta är också ett vallöfte som glädjande nog har uppslutning från fler partier än mitt eget.

Johan Pehrson, partiledare (L)


Tyck till om artikeln

Skriv kort! Ditt inlägg blir lättare att läsa om du begränsar längden på din kommentar. Redaktionen går igenom kommentarerna innan publicering och förbehåller sig rätten att redigera eller radera kommentarer.

Namn:

Rubrik:

Kommentar: (800 tecken)Skriv ut artikeln
Läs mer. Prova Hemmets Vän gratis en månad!

Debatt

Farligt tyst om de nya moskéerna
"Ett radikalt ingripande närmar sig"
Utvisa dem som hyllar Hamas på svenska gator och torg
Stora utmaningar för Mukwege inför presidentvalet i DR Kongo
En motkraft mot halloween
Varför får frikyrka och nykterhet kämpa i motvind?
Hoppet lever trots krigets mörker
Inför samvetsfrihet över hela fältet
Även trossamfunden måste stärka säkerheten
Därför kollapsade svenska skolan


 

 

 

Hemmets Vän Månadskonto

 

 

 

Copyright © Hemmets Vän, Litzon Press Förlags AB. Ansvarig utgivare Åke Hällzon.
Hemmets Vän, Box 22010, 702 02 Örebro. Tel 019-16 54 00. E-post: info@hemmetsvan.se
Om cookies